Crossref Member Badge

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної літератури в умовах реформування освіти в Україні».

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної літератури в умовах реформування освіти в Україні». 07.11.2016

28 жовтня 2016 р. в м. Києві відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України у співпраці з Міністерством освіти і науки України організували і провели Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шляхи реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної літератури в умовах реформування освіти в Україні».

В роботі семінару взяли участь 21 учасник – науковці, методисти, вчителі, докторанти, аспіранти.

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-методологічних засад реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної літератури у сучасній мовній і літературній освіті національних спільнот України, сприяння оновленню змісту, способів і методів навчального процесу, обмін досвідом.

З вітальним словом виступили:

Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України;

Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Кошкіна Жана Олексіївна, представник Міністерства освіти і науки України.

У ході семінару відбулось обговорення широкого кола проблем, які було презентовано у доповідях учасників.

 

І. Сучасні тенденції реформування мовної освіти національних меншин:

Формувальне оцінювання як засіб підвищення ефективності навчання мов національних меншин в школах України

Курач Лариса Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Реформування освіти Румунії.

Фартушнік Чіпріан, доктор педагогічних наук, генеральний директор Бухарестського університету, головний науковий співробітник лабораторії освітньої політики.

Визначення змісту мовної освіти в умовах реформування освітньої галузі.

Кравченко Наталія Адамівна, начальник відділу сприяння вивченню мов ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Особливості методики викладання мов національних меншин в загальноосвітніх навчальних закладах в умовах впровадження багатомовної освіти.

Фоміна Світлана Петрівна, завідувач сектору мов національних меншин відділу сприяння вивчення мов ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Навчання державної мови у школах національних меншин як інструмент соціалізації учнів в українському суспільстві.

Петрук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Формування професійної майстерності вчителя в контексті розвитку інформаційного освітнього простору регіону.

Путій Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «ЗОІППО» ЗОР.

 

 

ІІ. Дидактичні засади реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов і літератур національних меншин:

Інтерактивні методи реалізації компетентнісного підходу до навчання мов національних меншин в умовах реформування освіти в Україні.

Кудикіна Надія Василівна, доктор педагогічних наук, головний  науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Застосування елементів інтерактивного навчання для формування комунікативної компетентності учнів.

Філюк Тетяна Олександрівна, вчитель НВК №12, м. Рівне.

Впровадження інноваційних технологій в освітній процес з російської мови у початковій школі з українською мовою навчання в контексті реалізації компетентнісного підходу до навчання

Лапшина Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Вінницького державного педагогічного університету

Використання компетентнісно орієнтованих завдань у процесі навчання мов національних меншин.

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Особливості реалізації компетентнісного підходу на уроках російської мови.

Кірнасовська Розалія Вільгельмівна, методист відділу методики викладання іноземних мов Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

Система навчальних завдань як засіб формування читацької компетентності учнів шкіл з національними мовами викладання.

Кохно Тетяна Назіфівна, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

 

ІІІ. Компетентнісний підхід до створення підручників і посібників з мов національних меншин та зарубіжної літератури:

Формування предметних компетенцій засобами підручників та навчальних посібників

Давидюк Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри методики навчання російської мови та зарубіжної літератури НПУ ім. М. Драгоманова.

Місце оцінювання учнів у компетентнісно орієнтованих підручниках і посібниках з мови іврит для 3 і 4 класів.

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Компетентнісний підхід у розробленні структури підручника «Зарубіжна література. 5 клас».

Снєгірьова Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Компетентнісний підхід до створення підручників літературного читання для ЗНЗ з мовами навчання національних меншин.

Хорошковська Тетяна Петрівна, молодший науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України.

 

 

IV.             Реалізація компетентнісного підходу до вивчення мов і літератур національних меншин у проектній та експериментальній діяльності:

Особливості викладання спецкурсу "Єврейська література" (варіативний модуль) в умовах навчального закладу з єврейською національною складовою.

Двухбабна Анна Омельянівна, заступник директора з НВР, учитель зарубіжної та єврейської літератур НВК «Міцва-613» м. Біла Церква.

Збереження ромської мови як частини культурної спадщини ромського народу.

Зіневич Наталія Олексіївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

 

За результатами семінару:

підготовлено методичні рекомендації щодо реалізації компетентнісного підходу до вивчення мов національних меншин та зарубіжної літератури в умовах реформування освіти в Україні та його впровадження у практику навчання, розширено міжнародні зв’язки та поглиблено співпрацю з освітніми установами й експериментальними майданчиками у сфері мовно-літературної освіти національних меншин України.

 Фотозвіт додається.


Повернення до списку