Crossref Member Badge

Загальні збори Національної академії педагогічних наук України

Загальні збори Національної академії педагогічних наук України 20.10.2016

20 жовтня в Інституті педагогіки НАПН України розпочали роботу загальні збори Національної академії педагогічних наук України.

З основною доповіддю на тему «Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України» виступив академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Олександр Іванович Ляшенко. Були визначені основні нерозв’язані проблеми, зовнішні та внутрішні чинники реформування української школи, а також роль та завдання у цьому процесі Національної академії педагогічних наук України.

В обговоренні доповіді взяли участь члени НАПН України та провідні вчені наукових установ Академії. Директор Інституту педагогіки Олег Михайлович Топузов наголосив на значенні психолого-педагогічного експерименту як умови результативності реформування освіти. Він звернув увагу на недосконалість нормативного та організаційного забезпечення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в освіті, відсутність на державному рівні дієвих механізм моніторингу й зворотного зв’язку.

Було відзначено, що незважаючи на озвучені проблеми, НАПН України є важливим суб’єктом розвитку освітньо-наукової сфери. Зокрема, Інститут педагогіки, як провідна наукова установа, здійснює розроблення та експериментальну перевірку педагогічних інновацій. Інститут педагогіки ініціює відкриті дискусії з обговорення нових педагогічних ідей, популяризації та систематизації досягнень експериментальної педагогіки.

Фотогалерея


Повернення до списку