Crossref Member Badge

Візит професора п. Шарля Уолгутера, Північно-Західний університет Південно-Африканської Республіки

Візит професора п. Шарля Уолгутера, Північно-Західний університет Південно-Африканської Республіки 26.09.2016

Інститут педагогіки з триденним візитом відвідав п. Шарль Уолгутер (C.C. Wolhuter) – відомий професор з порівняльної педагогіки та міжнародної освіти Північно-Західного університету (North-West University) Південної Африки (South Africa). Шарль Уолгутер є президентом Південноафриканської спільноти порівняльної педагогіки та історії педагогіки (SACHES), членом виконавчого комітету Південноафриканського центру наукових досліджень (SAERA), членом спільноти порівняльної педагогіки та міжнародної освіти (CIES), почесним членом Болгарської спільноти порівняльної педагогіки, членом Освітньої Асоціації Південної Африки. Візит професора було організовано в рамках співпраці з відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України за підтримки зав. відділу д.п.н., проф. О. І. Локшиної та співробітників і аспірантів – к.п.н. А. П. Джурило, О .З. Глушко, Д. В. Гриненко, к.п.н. І. О. Маріуц, І. Г. Мельник, М. М. Тименко.

В рамках візиту п. Шарль Уолгутер зустрівся з Президентом НАПН України, академіком В. Г. Кременем, академіками НАПН України О .Я. Савченко, О. В. Сухомлинською; директором Інституту педагогіки НАПН України О. М. Топузовим. На зустрічах обговорювались питання перспектив співпраці.

22 вересня у приміщенні актової зали Інституту педагогіки проф. Шарль Уолгутер прочитав лекцію на тему «Освітні реформи у Південно-Африканській Республіці». На лекції були присутні співробітники Інституту педагогіки та аспіранти, працівники багатьох галузевих інститутів НАПН України, викладачі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та інші. Після лекції відбулося обговорення проблем освіти та шляхів їх розв’язання в Україна та ПАР. Заступник директора з наукової роботи М. В. Головко подякував Шарлю Уолгутеру за проведену лекцію та обговорив з ним питання стажування наших співробітників та аспірантів в Північно-Західному університеті Південної Африки та можливі наукові обміни.

Також в рамках візиту п. Шарль Уолгутер відвідав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провів зустріч з викладачами кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту, науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, на чолі з провідними науковцями – д. п. н., проф., член-кореспондентом НАПН України С. О. Сосиєвою, завідувачем НДЛ освітології та Л. Л. Хоружою  зав. каф., д. пед. н., проф.

За участі Шарля Уолгутера 23 вересня в Інституті педагогіки відбувся круглий стіл на тему «Актуальні питання порівняльної педагогіки: здобутки і виклики», на якому були присутні співробітники відділу порівняльної педагогіки, аспіранти, представники спільноти компаративістів з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (О. А. Заболотна  та Л. О. Загоруйко), НАПН України (І. Ю. Регейло), Київського національного торговельно-економічного університету (С. Ю. Шашенко), Національного університету «Львівська політехніка» (Н. В. Мукан), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (О. О. Максименко).

   ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку