Crossref Member Badge

На допомогу вчителям англійської мови до нового навчального року

16.09.2016


КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНИХ МОВ

 На допомогу вчителям англійської мови до

нового навчального року

             8 вересня 2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (м. Біла Церква) відбувся науково-практичний семінар  для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів Київської області «Особливості викладання англійської мови у 2016/2017 навчальному році з урахуванням оновлення змісту освіти».       

            З вітальним словом до учасників семінару звернувся ректор Академії неперервної освіти, доктор педагогічних наук Іван Григорович Осадчий.

            Перший проректор академії, кандидат педагогічних наук Наталія Миколаївна  Бендерець, окреслила мету та завдання семінару, наголосивши на важливості компетентнісно орієнтованого змісту навчання іноземних мов на різних ступенях навчання.


            Завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Григорович Редько виступив з доповіддю «Компетентнісно орієнтовне навчання іноземних мов у сучасних ЗНЗ». Автор наголосив на важливості організації навчального процесу на компетентнісних засадах, що сприяло б усвідомленому формуванню в учнів умінь і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) спілкування. Навчання всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. Пріоритетною тенденцією розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти є взаємопов’язане навчання іноземної мови і культури її носіїв. Доповідач детально прокоментував положення методичних рекомендацій з навчання іноземних мов у 2016/2017 навчальному році, у підготовці яких він брав участь. Відповів на запитання учасників семінару.

                       Семінар пройшов на високому організаційному рівні. У  ньому взяли участь 65 осіб. Його учасники отримали сертифікати та навчально-методичні матеріали від видавництва «Пірсон».Повернення до списку