Crossref Member Badge

16-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»

16-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» 17.06.2016
16 червня 2016 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук відбулася 16-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника».

В ній взяли участь науковці, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, здобувачі, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, видавці навчальної літератури, представники органів державної влади та громадських організацій, представники Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки.

Організатори конференції ставили за мету привернути увагу Міністерства освіти і науки, наукової спільноти, освітян та широких кіл громадськості до найактуальніших проблем підручникотворення, поділитися ідеями й результатами наукового пошуку та визначити шляхи вдосконалення цього процесу.

Учасників конференції привітав віце-президент Національної академії педагогічних наук України Гуржій Андрій Миколайович, який відзначив, що законодавче поле, яким керується вітчизняна система освіти, потребує нагальних змін. «Ми пишаємося тим, що в стінах Інституту педагогіки є видатні майстри підручникотворення, лауреати державних премій в галузі освіти» – зазначив доповідач.

Юрій Іванович Мальований у вітальному слові зазначив, що підручник був і залишається головною навчальною книгою, яка справляє визначальний вплив на успішність навчання, на його результати, і за великим рахунком на успішність формування нової особистості». Він висловив сподівання на подальший розвиток плідної міжнародної співпраці в галузі підручникотворення.

Директор Інституту педагогіки Олег Михайлович Топузов у своєму виступі наголосив, що Інститут педагогіки має позитивний досвід створення підручників та навчальних посібників на засадах компетентнісного підходу. Водночас, перед педагогічною наукою постають нові завдання, пов’язані з реалізацією Державних освітніх стандартів, формуванням сучасного навчально-методичного забезпечення школи. Наразі особливо актуальним є питання удосконалення процедури апробації й оцінювання якості підручників.

З доповідями на пленарному засіданні виступили провідні фахівці з України, Білорусі, Азербайджану. У фокусі уваги доповідачів були питання електронних підручників, комплексів навчально-методичних матеріалів, сучасних дидактичних підходів до створення навчальної продукції, аналізу проблем оцінювання навчальних досягнень учнів. Своїми думками щодо проблем підручникотворення поділилися не лише автори, але й видавці підручників. Їх виступи забезпечили комплексне розуміння проблем, пов’язаних з процесом впровадження авторської ідеї в навчальну літературу, яку отримують учні, що призвело до формулювання одностайної думки: установам НАПН України, особливо Інституту педагогіки, варто більш активно долучатися до формування професійного експертного середовища.

ДОПОВІДІ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Засєкіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково- експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України

Науково-організаційне забезпечення експертизи шкільних підручників. 


Шевлякова-Борзенко Ірина Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, керівник освітнього центру Науково-методичного закладу освіти «Національний інститут освіти Республіки Білорусь»

Комплексная оценка качества электронного учебника для школ: подходы, компоненты, критерии (опыт Республики Беларусь).


 Кодлюк Ярослава Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Ключові компетентності у змісті підручників для початкової школи. 


Малієнко Юлія Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України

Реалізація компетентнісного підходу у підручниках з історії: аналіз досягнутого і перспективи розвитку. 


Непорожня Лідія Вікторівна., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Розвиток природничо-наукової компетентності засобами підручника з фізики.


 Сак Тамара Василівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Психолого-педагогічні умови організації курикулуму інклюзивного навчання.


 Когут Ірина Борисівна, освітній аналітик центру CEDOS

Гендерна експертиза шкільних підручників: український досвід.


Красуцька Ірина Володимирівна, головний редактор Українського освітянського видавничого центру «Оріон»

Компетентнісний підручник — шлях до успіху в житті. 


Коршунова Ольга Вікторівна, Головний редактор видавничого дому «Освіта»

Створення підручника: авторський колектив+ видавництво


В другій половині дня конференція продовжила свою роботу у форматі секційних засідань. Їх учасники обговорили питання історії, теорії й методології сучасного підручникотворення; навчально-методичне забезпечення початкової школи; особливості розроблення підручників в галузі мовної та літературної освіти; реалізацію компетентнісно-діяльнісного підходу до конструювання змісту і засобів навчання іноземних мов; актуальні проблеми підручникотворення в галузях суспільствознавчої, технологічної, природничої і математичної освіти; психолого-педагогічні основи системного підручника; особливості підручникотворення для спеціальних шкіл.

Переглянути фото

 


Повернення до списку