Crossref Member Badge

VIІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновацій у глобалізованому світі»

07.06.2016


6 червня 2016 року в Інституті педагогіки відбувся VІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі». Семінар організовано відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в рамках НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіти країн ЄС та США» (2015 – 2015) за підтримки партнерів – Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України, серед яких представники осередків компаративістики з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Тернопільського національного економічного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Маріупольського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут та ін.


Із вітальним словом до учасників семінару звернулися Олег Михайлович Топузов, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України і Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України, які наголосили на важливості порівняльних досліджень для модернізації національної педагогічної теорії і освітньої практики та внеску відділу порівняльної педагогіки Інституту у цей процес.


Олена Ігорівна Локшина, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки відзначила, що семінар цього року проводиться у контексті святкування 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України, 45-річчя лабораторії науково-педагогічної інформації (яка була прообразом нинішнього відділу порівняльної педагогіки) і 25-річчя відділу порівняльної педагогіки. О.Локшина підкреслила, що семінар «Педагогічна компаративістика» у форматі дискусійної платформи робить внесок у модернізацію національної освіти.


На пленарному засіданні виступили Світлана Олександрівна Сисоєва, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка «Методологічні стандарти порівняльних досліджень в галузі освіти у польському науковому просторі»; Леонід Цезарович Ваховський, доктор педагогічних наук, професор, декан історичного факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Верифікація порівняльно-педагогічного знання»; Людмила Прокопівна Пуховська, доктор педагогічних наук, професор, гол. н. с. лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Особливості порівняльних досліджень у сфері професійної освіти і підготовки»; Марія Миронівна Чепіль, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Методи порівняльно-педагогічних досліджень: роздуми для українських компаративістів»; Анатолій Володимирович Вихрущ, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін Тернопільського національного економічного університету «Філософія дидактики як один з пріоритетів сучасності крізь призму компаративістики»; Нестор Миколайович Гупан, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України «Актуальні питання періодизації в історико-педагогічних дослідженнях – поради педагогам-компаративістам»; Світлана Володимирівна Тезікова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Порівняльні дослідження: впровадження результатів в освітню галузь».


Світлана Чуканова, директор Американської бібліотеки імені В. Китастого у НаУКМА представила електронні ресурси бібліотеки НаУКМА на допомогу дослідникам з компаративістики.

На секційних засіданнях відбулася широка дискусія учасників семінару з питань, порушених на пленарному засіданні, як і обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів, за результатами обговорення прийнята Резолюція VІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2016» «Про інтенсифікацію співробітництва українських педагогів-компаративістів». 

Фотогалерея


Повернення до списку