Crossref Member Badge

Круглий стіл

Круглий стіл 25.05.2016

25 травня 2016 р. в  Інституті педагогіки НАПН України відбувся круглий стіл «Відділ історії педагогіки на тлі доби – до 90-річчя від дня створення (з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Інституту педагогіки НАПН України)». На заході були присутні теперішні й колишні наукові співробітники відділу, викладачі вишів України – з Чернігова, Ніжина, Умані, Києва, колишні аспіранти і докторанти, представники освітянського загалу з ДНПБ імені В.О.Сухомлинського,  Педагогічного музею України, журналісти.

З вітальними словами до присутніх звернувся директор Інституту педагогіки НАПН України д.пед.н., професор О.М.Топузов, який наголосив, що цим зібранням фактично розпочато низку заходів з відзначення 90-річчя самого Інституту педагогіки, яке пройде восени цього року.

Серед питань, які зацікавлено обговорювалися на заході – віхи поступу відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України (1926-2016) і його дослідницькі надбання, які яскраво окреслили к.пед.н. Н.Б.Антонець, академік НАПН України О.В.Сухомлинська; внесок очільників наукового підрозділу у розвиток історико-педагогічних досліджень за 90 років, відображений у виступі завідувача відділу історії педагогіки Інституту д.пед.н. Н.П.Дічек; роль відділу як центру організації підготовки аспірантів, здобувачів і докторантів зі спеціальності «Історія педагогіки» в Україні, висвітлена у виступах численних гостей – д.пед.н. І.В.Зайченка, д.пед.н. Т.Д.Кочубей, д.пед.н. Г.І.Іванюк, к.пед.н. Є.І.Коваленко, к.пед.н. І.В.Албул, к.пед.н. Т.Л.Гавриленко, к.пед.н. Т.В.Янченко та ін. Вони також висловили вдячність за роки плідної співпраці з науковцями відділу, яка охоплює і підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, і щорічне проведення спільних науково-практичних заходів, і створення колективних праць.

З проникливими спогадами виступили колишні завідувачі відділу – к.пед.н. Н.П.Калениченко, академік НАПН України О.В.Сухомлинська, к.пед.н. С.М.Філоненко, д.пед.н. Л.Д.Березівська. Великий інтерес викликала емоційно забарвлена розповідь к.пед.н. Л.О.Кондратенко про контроверсійну постать колишнього завідувача відділу О.Г.Дзеверіна, про його роль у виданні 5-томного зібрання вибраних праць В.О.Сухомлинського.

Із словами вдячності за роки плідної співпраці виступили колишні аспіранти і докторанти відділу.  


Презентація


Повернення до списку