Crossref Member Badge

Міжнародний дискусійний форум

25.05.2016

Співробітники Інституту педагогіки НАПН України доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу порівняльної педагогіки О.І. Локшина, і кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов В.Г. Редько у рамках співпраці з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини взяли участь у Міжнародному дискусійному форумі «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування», який відбувся 19-20 травня 2016 року у м. Умані.


На пленарному засіданні вони виступили з доповідями «Європейська траєкторія реформи шкільної освіти в Україні» (О.І. Локшина) і «Компетентнісно зорієнтоване навчання іноземних мов у сучасних ЗНЗ: стан, виклики, перспективи» (В.Г. Редько). 


Інноваційною характеристикою форуму був формат дискусійних груп – О.І. Локшина і В.Г. Редько відповідно модерували такі дискусійні групи, як «Європейський вимір педагогічної освіти: нові компетентності вчителів» і «Стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти у середній та вищій школі».

Повернення до списку