Crossref Member Badge

Підведено підсумки I етапу конкурсного відбору проектів шкільних підручників для 8 класу

Підведено підсумки I етапу конкурсного відбору проектів шкільних підручників для 8 класу 04.05.2016

Підведено підсумки I етапу конкурсного відбору проектів підручників для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 28 квітня 2016 року підручникам, створеним за участю науковців Інституту педагогіки НАПН України, надано гриф «Рекомендовано МОН України». Із 29 квітня електронні версії оригінал-макетів розміщено на репозитарії для ознайомлення, вибору та замовлення вчителями загальноосвітніх навчальних закладів.

Шановні педагоги! Сучасна школа потребує підручників нового покоління, які орієнтовані на формування предметних та ключових компетентностей учнів і максимально враховують запити дитини, вчителів і батьків. Саме такі підручники створюють співробітники Інституту педагогіки, поєднуючи досягнення психолого-педагогічної науки та шкільної практики.

Обирайте підручник, створений професіоналами!

 

 

Назва підручника

Автори

Видавництво

1

«Українська мова» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Новосьолова В.Н., Бондаренко Н.В.

КП «Видавництво «Педагогічна думка»

2

«Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Пасічник О.С.

ТОВ «Методика»

3

«Німецька мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Басай Н.П.

ТОВ «Методика»

4

«Іспанська мова (4-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Редько В.Г.,

Цимбалістий І.Ю.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

5

«Іспанська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Редько В. Г.,

Береславська В. І.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

6

«Зарубіжна література» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Сімакова Л.А.,

Снєгірьова В.В.

ТзОВ «Абетка»

7

«Історія України» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Власов В.С.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

Гупан Н.М., Смагін І.І.,

Пометун О.І.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»

8

«Алгебра» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Мальований Ю.І.,

Возняк Г.М.,

Литвиненко Г.М.

Видавництво

«Навчальна

книга-Богдан»

Глобін О.І., Буковська

О.І., Васильєва Д.В., Сільвестрова І.А.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

9

«Геометрія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Бурда М.І., Тарасенкова

Н.А.

ТОВ «Український освітянський видавничий центр «Оріон»

10

«Біологія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Матяш Н.Ю.,

Остапченко Л.І.,

Пасічніченко О.М.,

Балан П.Г.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

Рибалко Л.М., Корягіна

Н.В.

ТОВ «Український

освітянський

видавничий центр

«Оріон»

11

«Географія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Топузов О.М., Надтока

О.Ф., Покась Л.А.

ТОВ «Український

освітянський

видавничий центр

«Оріон»

12

«Фізика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Засєкіна Т.М., Засєкін

Д.О.

ТОВ «Український

освітянський

видавничий центр

«Оріон»

Головко М.В.,

Непорожня Л.В.

КП «Видавництво

«Педагогічна

думка»

Гуз К.Ж., Ільченко О.Г.

ТзОВ «Довкілля – К»

13

«Фізика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Засєкіна Т.М., Засєкін

Д.О.

ТОВ «Український

освітянський

видавничий центр

«Оріон»

14

«Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Буринська Н.М.

КП «Видавництво

«Педагогічна думка»

15

Трудове навчання (для дівчат)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Мачача Т.С., Стрижова

Т.В.

ООО «Сиция»

16

«Трудове навчання (для хлопців)» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Гащак В.М., Дятленко

С.М., Терещук Б.М.,

Тименко В.П.,

Туташинський В.І.

ТОВ «Видавництво

«Генеза»

17

«Інформатика» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Гуржій А.М.,

Карташова Л.А.,

Лапінський В.В., Руденко В.Д.

ДП ВСВ «Світ»

18

«Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Гуржій А.М.,

Карташова Л.А.,

Лапінський В.В.,

Руденко В.Д.

ДП ВСВ «Світ»

  

Повернення до списку