Crossref Member Badge

Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі: апробація проміжних результатів дослідження наукових співробітників відділу навчання іноземних мов

Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі: апробація проміжних результатів дослідження наукових співробітників відділу навчання іноземних мов 25.04.2016

21 квітня 2016 року на базі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира, експериментального навчального закладу Інституту педагогіки НАПН України та відділу навчання іноземних мов цієї наукової установи, відбулися Всеукраїнський науково-практичний семінар «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів» та круглий стіл «Сходинки до англомовного олімпу: англомовні країни на карті світу», організовані Житомирської міською гуманітарною гімназією № 23 спільно з відділом навчання іноземних мов.

У роботі семінару взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов В.Г. Редько, Н.П. Басай, І.В. Алєксєєнко, О.В. Басай; дирекція і педагогічний  колектив Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23; начальник управління освіти Житомирської міської ради; методист з іноземних мов науково-методичного центру управління освіти Житомирської міської ради; директори і заступники директорів шкіл мм. Житомира, Києва, Нововолинська; голови методичних об’єднань учителів іноземних мов, учителі іноземних мов м. Житомира і Житомирської області; працівники Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти; викладачі Житомирського державного університету ім. Івана Франка.  Усього в заході взяли участь близько 100 осіб.

На початку роботи семінару учні гімназії презентували свій навчальний заклад.

Пленарне засідання відкрив начальник управління освіти Житомирської міської ради Арендарчук Вадим Олександрович, який привітав учасників із проведенням важливого заходу, позитивно оцінив діяльність Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 і побажав учасникам семінару плідної роботи та результативності.

Із вітальним словом і презентацією навчального закладу виступила директор Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 Купрійчук Ніна Володимирівна.

Основними доповідачами на пленарному засіданні семінару були: 

Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, який у своїй доповіді «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови: стан, виклики, перспективи» окреслив особливості культурологічного підходу до навчання іноземних мов у старшій школі, схарактеризував комунікативні здібності, які має сформувати в учнів культурологічно спрямоване навчання іноземних мов. В.Г. Редько зазначив, що культурологічна спрямованість змісту іншомовної освіти у старшій школі насамперед проявляється в організації спілкування у формі діалогу культур. У зв’язку з цим зміст навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов має бути зорієнтований на порівняння аспектів життя у країнах, мова яких вивчається, з тими, що характерні для України.

Басай  Надія Пилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України у своїй доповіді «Навчальний посібник елективного курсу «Німецькомовні країни» як засіб профільного навчання іноземних учнів старшої школи» висвітлила особливості конструювання навчального посібника елективного курсу з німецької мови, що здійснюється в межах виконання теми НДР «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» за вимогами «Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» і «Концепції навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи», підготовлених і опублікованих науковими співробітниками відділу, яким надано гриф МОН України і рекомендовано для використання  в навчально-виховному процесі ЗНЗ. Зокрема, вона виділила і охарактеризувала дидактичні і методичні умови, за якими робота з навчальним посібником елективного курсу буде ефективною і сприятиме формуванню в учнів старшої школи навичок і вмінь міжкультурного спілкування.  

Алєксєєнко Ірина Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України у своєму виступі на тему «Компетентнісно спрямований урок іноземної мови у старшій школі» зазначила, що кожний урок іноземної мови у старшій школі розглядається цілісним продуктом, який має не лише дидактично доцільну структуру, вибудувану згідно з принципом наступності, а й методично доцільну завершеність. Види діяльності, що учні мають виконувати під кінець уроку, мають узгоджуватися з метою, котру визначено для змісту кожної структурної одиниці підручника або навчального посібника. Доповідач рекомендувала завершувати уроки творчими видами комунікативної діяльності: навчально-мовленнєвими ситуаціями, рольовими іграми, проектною роботою тощо, які є пріоритетними за комунікативного підходу.

Басай  Олег Вікторович, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України виступив з доповіддю-презентацією «Навчальний посібник елективного курсу «Країнознавство: Іспанія і Латинська Америка». Він зазначив, що елективний курс передбачає розширення і поглиблення досвіду учнів спілкування іспанською мовою в межах тем країнознавчої сфери, збагачення діапазону їхніх знань  про іспаномовний світ, удосконалення вмінь і навичок творчої, пошукової, дослідницької та самостійної діяльності. Зміст зазначеного елективного курсу, викладений у відповідному навчальному посібнику, має надати учням можливість певною мірою задовольняти їхні пізнавальні інтереси, умотивовувати діяльність, спрямовану на досконаліше засвоєння іспанської мови і культури народів іспаномовного світу, стимулювати активний розвиток комунікативних намірів щодо рівня володіння мовою і культурою відповідно до їхніх майбутніх професійних потреб.

Довбищенко Володимир Ігоревич, науковий співробітник сектору координації наукових досліджень апарату президії НАПН України виступив з доповіддю на тему «Особливості співпраці наукових підрозділів НАПН України та експериментальних навчальних закладів», в якій він висвітлив стан і перспективи експериментальної роботи в наукових підрозділах НАПН України, зокрема в Інституті педагогіки.

Лукашук Валентина Петрівна, директор НВК № 176, м. Києва виступила з доповіддю «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі». Як зазначила В.П. Лукашук, компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування проявляється насамперед у процесі доцільно організованої комунікативної діяльності, коли школярі не тільки отримують певні прагматично спрямовані знання, але й виконують систему навчальних дій, що забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності.

Мороз Сергій Володимирович, директор НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» м. Нововолинська у своєму виступі з теми «Комунікативно-діяльнісний підхід до організації навчання у старшій школі» зосередив увагу на питанні організації навчання іноземних мов у старшій школі на засадах комунікативно-діяльнісного підходу, який потребує особливої організації  різних аспектів освітнього процесу. Такий підхід особливо актуальний для учнів старшої школи, які вже оволоділи певним навчальним досвідом, і їм характерна й цікава профільна зорієнтованість їхніх навчальних дій, пов'язаних із майбутньою професією.

Робота круглого столу «Сходинки до англомовного олімпу: англомовні країни на карті світу» розпочалася з галереї творчих уроків в 11-х класах. Учасники семінару взяли активну участь в їх обговоренні.

Далі робота продовжилася у виступах і дискусії щодо запропонованої теми. З доповіддю «Проект «Сходинки до мовного олімпу» в дії» виступила Калініна Лариса Вадимівна, професор кафедри міжкультурної комунікації навчально-наукового Інституту іноземної філології Житомирського державного університету ім. Івана Франка, кандидат педагогічних наук, координатор проекту «Сходинки до англомовного олімпу», яка розповіла про мету і завдання проекту, його успіхи та подальші перспективи. Він є одним із системи заходів, присвячених Року англійської мови в Україні.

З повідомленнями в контексті теми круглого столу виступили     Гуменюк І.Б., методист Житомирського ОІППО; Лисянюк О.Л., заступник директора з НВР ЗОШ № 20 м. Житомира, заслужений учитель України; Фурман Г.Б., керівник кафедри іноземних мов Житомирського міського ліцею при ЖДТУ, старший учитель; Сіпліва М.В., учитель-методист ЗОШ № 12        м. Житомира; Мельник С.О., заступник директора з НВР Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира.

У дискусії взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов, учителі іноземних мов м. Житомира і Житомирської області, інші учасники семінару і круглого столу.

Відбулося також обговорення плану подальшої співпраці відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України з адміністрацією та вчителями-експериментаторами Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 м. Житомира. Зокрема, йшлося про продовження навчальним закладом експерименту Всеукраїнського рівня та про участь педагогів у заходах, запланованих відділом на 2016 рік.

Усі виступи наукових співробітників на пленарному засіданні та круглому столі є формами впровадження проміжних результатів науково-дослідної роботи відділу з теми «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі».

Семінар пройшов на належному рівні, при високій активності його учасників. 

Переглянути фото


Повернення до списку