Crossref Member Badge

Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів”

Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів” 25.04.2016

20 квітня 2016 року на базі Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу працював науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу в природничо-математичній освіті учнів”. Семінар реалізовано згідно плану експериментальної роботи відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки в рамках педагогічного експерименту Всеукраїнського рівня  «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу» (наказ МОН України № 1017 від 09.09.2014 р., науковий керівник Засєкіна Т. М.).

У роботі семінару взяли участь наукові співробітники відділу, начальник відділу освіти Броварської РДА Л. Г. Чайка, вчителі Великодимерського НВК та Бучанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4, делегацію яких очолювала директор   А. М. Літкевич.За дорученням директора Інституту педагогіки О. М. Топузова, заступник з наукової роботи М. В. Головко передав директору Великодимерського НВК Царик Н. М. відзнаку «Експериментальний навчальний заклад Інституту педагогіки НАПН України», яка традиційно надається партнерам Інституту-учасникам педагогічного експерименту Всеукраїнського рівня, які отримали вагомі науково-практичні результати.

Учителі-експериментатори  Ю. А. Ростовський (фізика), Н. Ф. Кулинич (фізика), Н. Я. Віткалова (математика), О. М. Шелудченко (біологія) представили фрагменти уроків з реалізації компетентнісного підходу. 

Наукові співробітник відділу Л. П. Величко (завідувач відділу), Н. Ю. Матяш (керівник НДР), Т. І. Вороненко,  Т. В. Коршевнюк, О. Г. Козленко, М. В. Головко, Д. О. Засєкін, Ю.С. Мельник, В. В. Сіпій провели комунікації з учнями 6-11 класів, під час яких апробували елементи компетентнісно орієнтованих методик навчання, виконали анкетування та контрольні зрізи, виявили рівні сформованості ключових та предметних компетентностей учнів.

 

Під час обговорення  заступник директора Великодимерського НВК з навчальної роботи  А. В. Дудар охарактеризувала основні результати поточного етапу педагогічного експерименту з апробації компетентнісно орієнтованих методик навчання. Науковці та вчителі-експериментатори обміняли думками та пропозиціями щодо подальших напрямів експериментальної роботи.


Повернення до списку