Crossref Member Badge

Єдність інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання як дидактична умова розвитку акмеологічного середовища гімназії

Єдність інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання як дидактична умова розвитку акмеологічного середовища гімназії 25.04.2016

19 квітня 2016 року на базі Пісківської гуманітарної гімназії Бородянського району Київської області наукові співробітники відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України провели науково-практичний семінар «Єдність інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання як дидактична умова розвитку акмеологічного середовища гімназії».

Мета заходу – розглянути ефективність управління гімназією як сучасним навчальним закладом, що має забезпечувати якісний розвиток за умов оновлення та демократизації суспільства, модернізації змісту освіти.

Директор Пісківської гуманітарної гімназії О. О. Клокун у вступному слові зазначив, що у практичній діяльності адміністрації закладу серед пріоритетів – забезпечення умов для ефективної реалізації інваріантної і варіативної складових змісту профільного навчання, організація дослідницької та пошукової діяльності як учнів, так і вчителів, створення відповідної матеріально-технічної бази, орієнтація управлінських функцій і рішень на кінцевий результат – формування акмеологічного освітнього середовища.

Серед іншого, проаналізовано дидактичні особливості конструювання змісту профільного навчання на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, метапредметного та інтегративного підходів та принципів гуманізації, фундаменталізації, інтеграції, системності, варіативності і диференціації.

Учасники науково-практичного семінару також обговорили результати впровадження у навчальний процес Пісківської гуманітарної гімназії рекомендацій науковців відділу дидактики Інституту педагогіки, вироблених за результатами досліджень теоретичних, методологічних та аксіологічних основ формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових.

Значну увагу приділено проекту гімназії «Співпраця в ім’я дитини» (2015–2020 рр.), що ставить за мету створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитком освіти на рівні гімназії за наукового супроводу.
Повернення до списку