Crossref Member Badge

Загальні збори Національної академії педагогічних наук України

Загальні збори Національної академії педагогічних наук України  25.03.2016

25 березня 2016 р. відбулися Загальні збори Національної академії педагогічних наук України. На розгляд членів академії і наукової громадськості (серед учасників зборів були представники трудових колективів наукових установ Академії з правом голосування) було винесено низку питань, розв’язання яких зумовлено новою законодавчою базою, оптимізацією роботи Академії тощо.

Порядок денний Загальних зборів включав наступні питання:

1. Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2015 році та завдання на 2016 рік.

2. Про затвердження Статуту Національної академії педагогічних наук України в новій редакції відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (2015 р.).

3. Про Концепцію розвитку Національної академії педагогічних наук України на 2016 – 2022 рр.

На Загальні збори було запрошено представників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії мистецтв України, Національної академії правових наук України, Київської міської державної адміністрації, Київської облдержадміністрації, профспілок, Конфедерації роботодавців України, журналістів.

Список виступаючих

Доповідь директора Інституту педагогіки НАПН України О.М. Топузова 

Презентації до доповідей

Кременя В.Г.

Топузова О.М.

Мазаракі А.А.

Засенка В.В.

Камишина В.В.

Петрочко Ж.В.

Романової Г.М.

Переглянути фото


Повернення до списку