Crossref Member Badge

Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності»

24.03.2016

24 березня в Національній академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності». Робота семінару відбувалася за такими напрямами: теоретико-методологічні проблеми розвитку і саморозвитку особистості в умовах кризових викликів сучасності; особистість і спільнота в екстремальних умовах та кризових ситуаціях; психологія розвитку особистості: подолання сегрегації та стагнації; психологія відновлення особистісного ресурсу і подолання наслідків психотравматизації; сучасні тенденції розвитку прикладної психології.

З вітальним словом до учасників методсемінару звернувся президент НАПН України Василь Кремень. З доповідями на пленарному засіданні виступили: академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Сергій Максименко («Особистість як суб’єкт подолання кризових станів»), директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Микола Слюсаревський («Стан і динаміка громадської думки та психоемоційної сфери суб’єктів освіти на звільнених територіях Донбасу»),  завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Георгій Балл («Загальнотеоретичні положення психології в аналізі поведінки у складних соціальних ситуаціях»), завідувач кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету Олександр Бондаренко («Виклики сучасної психології особистості»), завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Тетяна Титаренко («Можливості підтримання та відновлення психологічного здоров’я особистості в умовах довготривалої травматизації»), директор Українського НМЦ практичної психології та соціальної роботи НАПН України Віталій Панок («Механізм розвитку особистості у вимірах прикладної психології»), головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Віктор Клименко («Кризові виклики психофізіологічним ресурсам особистості»), провідний науковий співробітник лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Вадим Кобильченко («Поліфакторна депривація особистісного розвитку дітей з порушеннями зору»).

На секційних засіданнях науковці продовжили обговорення найактуальніших проблем розвитку прикладної психології.Переглянути фото


За матеріалами прес-служби НАПН України


Повернення до списку