Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 25 лютого 2016 року

Засідання вченої ради 25 лютого 2016 року 25.02.2016

25 лютого 2016 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про Програму дослідження «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників» (2016–2018 рр., керівник НДР – Доротюк В.І.).

З основною інформацією виступив голова науково-методичної ради д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України Бурда Михайло Іванович.

За рішенням науково-методичної ради та висновками комісії (Васьківська Г.О., Татушинський В.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу профільного навчання.

Про Програму дослідження «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі» (2016–2018 рр., керівник НДР – Матяш Н.Ю.).

З основною інформацією виступив голова науково-методичної ради д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України Бурда Михайло Іванович.

За рішенням науково-методичної ради та висновками комісії (Бурда М.І., Кизенко В.І.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти.

Про Програму дослідження «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання» (2016–2018 рр., керівник НДР – Яновицька Н.І.).

З основною інформацією виступив голова науково-методичної ради д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України Бурда Михайло Іванович.

За рішенням науково-методичної ради та висновками комісії (Бібік Н.М, Редько В.Г.), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила програму наукового дослідження відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури.

Про проекти наукових досліджень, виконання яких розпочинається у 2017 році:

«Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр., керівник НДР –Редько В.Г.)

 «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (2017–2019 рр., керівник НДР –Цимбалару А.Д.)

З основною інформацією виступив голова науково-методичної ради д.пед.н., проф., дійсний член НАПН України Бурда Михайло Іванович.

Серед іншого рішенням вченої ради:

· затверджено правила прийому до аспірантури в 2016 році;

· положення про приймальну комісію 2016р.

· створено робочі групи з написання освітніх програм для підготовки докторів філософії.

· рекомендовано до друку: науково-методичний журнал «Український педагогічний журнал».

Привітали з ювілеєм кандидата педагогічних наук Мацейків Т.І.
Повернення до списку