Crossref Member Badge

Міжнародний науково-практичний вебінар

Міжнародний науково-практичний вебінар 29.02.2016

В рамках угоди між Інститутом педагогіки НАН України та науковою установою «Національний інститут освіти» Міністерства освіти республіки Білорусь відбувся науково-практичний вебінар з теми «Основні концептуальні положення і структура змісту навчальних предметів «Людина і світ» та «Географія» в контексті реалізації компетентнісного підходу».

В роботі вебінару взяли участь наукові співробітники відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України та науковці з Білорусі.

З української сторони виступили:

- завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук Надтока Олександр Федорович. В його доповіді «Компетентністна модель підручника географії» йшлося про умови відбору навчальної географічної інформації, яка має бути діалогічного характеру, що супроводжується ілюстративним рядом,  котрий співвідноситься із текстом;

- головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук Назаренко Тетяна Геннадіївна. В своїй доповіді «Компетентності засади в змісті модернізованої навчальної програми з географії для основної школи» вона зосередила увагу на оновленій навчальній програмі з географії, окреслила змістові лінії та з акцентувала увагу на практичній складовій програми;

- науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук Надтока Віктор Олександрович. Його доповідь «Практична складова реалізації компетентнісного підходу в навчанні учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів» була присвячена актуальній проблемі формування науково-понятійного апарату в першому географічному шкільному курсі.

З білоруської сторони виступили:

- модератор вебінару, завідувач кафедри загального землезнавства та гідрометеорології географічного факультету Білоруського державного університету, доктор географічних наук  Лопух Петр Степанович;

- завідувач кафедри соціально-економічної географії Білорусі і держав Співдружності Білоруського державного університету, кандидат географічних наук Озем Геннадій Зенонович. Його доповідь «Концептуальні положення, що покладені в основу структури і змісту навчальних предметів «Людина і світ» та «Географія» викликала жваве обговорення між учасниками, оскільки стосувалась годинного порівняння між навчальними програмами різних країн. Виявилось, що в 6-му класі в Білорусі відводиться тільки 35 годин на вивчення, в той час, як в Україні – 70.

- науковий співробітник лабораторії математичної і природничонаукової освіти  Науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь Шкель Людмила Валеріївна. Її доповідь «Навчально-методичні комплекси з навчальних предметів «Людина і світ» та «Географія»: можливості компетентнісного підходу» виявила схожі проблеми щодо накопичення пізнавальною інформацією відповідно до вікових особливостей учнів.

До роботи вебінару приєдналися й аудиторія навчальних закладів України та Білорусі з Хмельниччини, Черкащини, Березівського, Несвіжського та Молодечінського районів. Учасники обмінювались ремарками та запитаннями.

Наприкінці роботи вебінару були підведені підсумки, учасники високо оцінили роботу заходу, були сказані слова подяки організаторам та учасникам, висловились побажання про доцільність проведення подібних спільних заходів.

Вебінар пройшов на гідному рівні, при високій активності його учасників.Повернення до списку