Crossref Member Badge

Заява Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України щодо публікації у журналі «Історія в школі»

26.02.2016

1111.jpg

Заява

Інституту педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

щодо публікації у журналі «Історія в школі»

 

У зв’язку з публікацією у журналі «Історія в школі» статті Віктора Короля «Пам’ятки історії України: минуле і сучасне» (№ 9–10 за 2015 р.), що стала предметом широкої дискусії в засобах масової інформації та соціальних мережах, а також зазначенням на титульній сторінці часопису поміж установ, що сприяють його виданню, «Інституту педагогіки АПН України», повідомляємо:

1. Інститут педагогіки НАПН України інституційно не підтримує зв’язків із зазначеним виданням. За даними Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, засновником журналу «Історія в школі» є товариство з обмеженою відповідальністю «Етносфера LTD» (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1376).

2. Інститут педагогіки НАПН України не надає підтримки (матеріальної, кадрової та наукової) у виданні вказаного журналу, а також не бере участі у формуванні його змістового наповнення. Натомість, Інститут педагогіки НАПН України є засновником і співзасновником багатьох наукових та методичних видань, редакційна політика яких передбачає неухильне дотримання принципів науковості та морально-етичних норм.

3. Редакційна колегія журналу «Історія в школі» сформована особисто його шеф-редактором Ю. С. Войцеховським без погодження із співробітниками Інституту О. І. Пометун та Н. М. Гупаном. Вказані вчені не брали участі у роботі редакційної колегії журналу.

Інститутом педагогіки НАПН України буде вжито заходів щодо захисту порушених прав та інтересів, оскільки вищезазначені факти завдають шкоди діловій репутації та іміджу Інституту як наукової установи.


Повернення до списку