Crossref Member Badge

Засідання конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України сектора вищої освіти

Засідання конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України сектора вищої освіти 19.02.2016

 15 ЛЮТОГО 2016 РОКУ  В  ЗАЛІ КОЛЕГІЇ МОН УКРАЇНИ ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ  КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СЕКТОРА ВИЩОЇ ОСВІТИ.

Присутні: Гриневич Л.М., голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, Ляшенко О.І., академік-секретар відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України, Онаць О.М., президент Асоціації керівників шкіл України, Таланова Ж.В., менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні, Колишко Р.А., директор департаменту розвитку трудового потенціалу, корпоративної і соціальної відповідальності Федерації роботодавців України, Рибалко А.В., начальник відділу університетської освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Головуючим на засіданні обрано ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка, секретарем  засідання  обрана   президент АКШУ, старший науковий співробітник відділу економіки та управління ЗСО Інституту педагогіки НАПН України Олена Онаць,

 На засіданні розглянуто питання про правові засади діяльності конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та організацію роботи конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Положенням МОН передбачено п’ять секторів у Наково-методичній раді: вища, загальна середня, професійно-технічна, дошкільна та позашкільна освіта.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її персонального складу.

         Претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в таких випадках:

          - невідповідності зазначеним у пунктах 3 та 4 Порядку вимогам до претендентів та/або поданих ними документів; виявлення недостовірності поданої інформації;

-претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

Не можуть брати участь у конкурсі ректори та проректори (це записано в Законі «Про вищу освіту».

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі приймається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії.

 Комісія ухвалила:

1. Допустити до участі в конкурсі 192 претендентів, зазначених у додатку.

3. Пропонувати Міністерству освіти і науки України розглянути можливість щодо збільшення кількості членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН до 17 осіб, враховуючи, що існує необхідність рекомендувати до складу сектору вищої освіти Науково-методичної радиМОН фахівців з інженерії, будівництва та архітектури та гуманітарних наук (філології).

4. Пропонувати Міністерству освіти і науки України внести зміни до Положення про Науково-методичну раду МОН України, затвердженого Наказом МОН від 27 жовтня 2015 року № 1115, а саме передбачити головування членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН у Науково-методичних комісіях НМР МОН.


Повернення до списку