Crossref Member Badge

ДО РОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: «Тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти на засадах компетентнісної парадигми»

ДО РОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: «Тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти на засадах компетентнісної парадигми» 18.02.2016

16 лютого 2016 року на базі Навчально-виховного комплексу № 176 (спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарної гімназії) Дніпровського району міста Києва, експериментального навчального закладу Інституту педагогіки НАПН України та відділу навчання іноземних мов, відбувся семінар заступників директорів із навчально-виховної роботи шкіл міста Києва «Компетентністно орієнтоване навчання іноземних мов у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: стан, виклики, перспективи», організований НВК № 176 спільно з відділом навчання іноземних мов.

У роботі семінару взяли участь заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки М.В. Головко; наукові співробітники відділу навчання іноземних мов В.Г. Редько, Т.К. Полонська, Н.П. Басай, І.В. Алєксєєнко; дирекція і педагогічний  колектив НВК № 176; директори і заступники директорів шкіл м. Києва; працівники Управління освіти Дніпровської районної держадміністравції, Науково-методичного центру управління освіти Дніпровської районної держадміністравції, Києвської Малої академії наук учнівської молоді, Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»; студенти Національного університету, які проходять педагогічну практику в гімназії.  Усього в заході взяли участь близько 60 осіб.

Мета семінару – проінформувати науково-педагогічну громадськість про результати співпраці відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України і НВК № 176 м. Києва відповідно до компетентністно орієнтованого навчання іноземних мов у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі.

Завдання семінару:

·     проаналізувати сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти;

·     розглянути основні положення компетентнісного спрямування змісту сучасної шкільної іншомовної освіти;

·     обговорити подальші плани співпраці відділу навчання іноземних мов із НВК № 176 м. Києва.

         Пленарне засідання семінару відкрила начальник відділу з питань загальної середньої освіти Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Вовк Ольга Антонівна, яка привітала учасників із проведенням важливого заходу, позитивно оцінила діяльність НВК № 176 і побажала плідної роботи та результативності учасникам семінару.

Із вітальним словом і презентацією навчального закладу виступила директор НВК № 176 Лукашук Валентина Петрівна. Учні презентували гімназію іспанською мовою.

Основними доповідачами на пленарному засіданні семінару були: 

Головко Микола Васильович, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент: «Компетентнісне спрямування змісту сучасної шкільної освіти».У своєму виступі М.В. Головко зазначив, що сучасна освітня парадигма спрямована на максимальне врахування та розвиток індивідуальних здібностей учнів і передбачає запровадження особистісно орієнтованого навчання й виховання, проектування та реалізацію оновленого змісту освіти, який  забезпечить формування ключових і предметних компетентностей випускника загальноосвітньої школи. Доповідач підкреслив важливу роль компетентнісного підходу до навчання шкільних предметів, зокрема іноземної мови, де цей підхід зумовлений процесами глобалізації міжнародних контактів, у яких іноземній мові належить роль важливого засобу спілкування. Сучасна компетентнісна парадигма шкільної іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання, яка забезпечує комунікативно-діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Сучасні шкільні підручники, що створюються на засадах компетентнісного підходу,  мають стати для учнів провідним засобом засвоєння основних компонентів змісту навчання того чи іншого предмета.

Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент: «Сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти». У своїй доповіді В.Г. Редько окреслив пріоритетні стратегії розвитку іншомовної освіти в сучасній загальноосвітній школі, науково обґрунтував компетентнісно-діяльнісну технологію конструювання змісту навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі, визначив базовий рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності сучасного випускника. Зокрема, доповідач охарактеризував основні тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній середній школі; детально зупинився на основних показниках сформованості іншомовної комунікативної компетентності сучасного випускника ЗНЗ. В.Г. Редько акцентував увагу слухачів, що семінар у НВК № 176 започаткував серію науково-практичних заходів Інституту педагогіки НАПН України та відділу навчання іноземних мов на виконання Указу Президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні». Протягом 2016 року заплановано провести спільно з експериментальними навчальними закладами ще три заходи в Житомирі, Нововолинську Волинської області, Черкасах.

Васинюк Володимир Олексійович, директор комунального позашкільного навчального закладу «Києвська Мала  академія наук учнівської молоді»: «Побудова навчального процесу у відділенні іноземної філології та зарубіжної літератури Києвської МАН в умовах євроінтеграційної політики України». У своєму виступі В.О. Васинюк зупинився на особливостях навчального процесу в МАН, які відрізняють його від уроків у школі. Значну увагу було приділено підготовці науково-дослідницьких учнівських робіт з іноземних мов, тематика яких має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

У другій половині дня відбувся круглий стіл, на якому було обговорено основні доповіді, виголошені на пленарному засіданні.

Тематика виступів на круглому столі:

Батюк Володимир Георгійович, кандидат економічних наук, доцент Навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»: «Альтернативний контекст і програма набуття знань основної лексики іноземних мов». Як зазначив виступаючий, вивчення іноземних слів є одним із перших кроків оволодіння мовою. Існують різноманітні методи запам’ятовування нових слів: метод асоціацій, метод карток, метод розширення синонімічного ряду, метод запам’ятовування слів фразами та інші. На думку В.Г. Батюка, найефективнішим є метод поділу слів на частини, де основний акцент робиться на першій частині.

Полонська Тамара Костянтинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: презентація теми «Інтерактивні методи навчання іноземних мов як засіб формування комунікативної компетентності учнів старших класів». У своєму виступі Т.К. Полонська зазначила, що підвищення ефективності навчання іноземної мови безпосередньо залежить від доцільності добору та використання різноманітних методів навчання. Було представлено моделі пасивного, активного та інтерактивного методів навчання іноземних мов, пояснено перевагу останнього. Інтерактивне навчання іноземної мови – це взаємодія педагога і учнів у процесі спілкування та навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних завдань. Учні й учителі є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Виступаюча навела окремі приклади інтерактивних методів навчання іноземних мов (інтелект-карта, кластер, сінквейн, дискусія, дебати), описала технологію їх побудови та доцільність використання на певному етапі уроку (заняття).  

Басай  Надія Прилипівна, науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: «Навчальний посібник елективного курсу «Німецькомовні країни» як засіб профільного навчання іноземних учнів старшої школи». Як зазначила Н.П. Басай, підготовка зазначеного навчального посібника і п’яти інших здійснюється в межах виконання теми НДР «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі». Створенню навчальних посібників передувала підготовка і видрук науковими співробітниками відділу «Концепції навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи» і «Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів», яким надано гриф МОН України і рекомендовано для використання  в навчально-виховному процесі ЗНЗ. Отже, створення навчальних посібників елективних курсів здійснюється відповідно до дидактичних і методичних засад конструювання змісту навчальних посібників, а також із урахуванням педагогічних технологій його оволодіння.

Рябченко Катерина Андріївна, заступник директора НВК № 176  м. Києва: «З досвіду співпраці учнів НВК № 176 м. Києва з Київською Малою академією наук учнівської молоді: стан і перспективи». У своєму виступі К.А. Рябченко зупинилася на питаннях співпраці гімназії з МАН, зокрема результатах  ІІ-го (2013–2014 навч. рік) і І-го (2014–2015 навч. рік) етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН секції іспанської мови відділення іноземної філології та світової літератури.

         Кадирова Зоя Олександрівна, учителька іспанської мови НВК № 176 м. Києва, голова методичного об’єднання вчителів іноземних мов: «Шкільний театр як навчальне середовище формування іншомовної комунікативної міжкультурної компетентності». Виступаюча розповіла про шкільний театр навчального закладу, його успіхи, а також про виставу, фрагмент якої учні презентували іспанською мовою.

Відбулося також обговорення плану подальшої співпраці наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України з адміністрацією та вчителями-експериментаторами НВК № 176      м. Києва. Зокрема, йшлося про продовження навчальним закладом експерименту Всеукраїнського рівня та про участь педагогів у заходах,  запланованих відділом на 2016 рік.

Підсумки роботи семінару підвела Сидоренко Наталія Анатоліївна, заступник директора РНМЦ з питань інноваційної та експериментальної діяльності, інклюзивної освіти, моніторингових досліджень та співпраці в галузі освіти Дніпровського району м. Києва, яка високо оцінила роботу заходу, подякувала організаторам та його учасникам і висловила побажання про доцільність проведення подібних спільних заходів науковців і практиків.

Усі виступи наукових співробітників на пленарному засіданні та круглому столі є формами впровадження проміжних результатів науково-дослідної роботи відділу з теми «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі».

Семінар пройшов на належному рівні, при високій активності його учасників. На ньому порушувалися різноманітні  питання навчання іноземних мов у ЗНЗ, які були поза програмою заходу. Усі вони обговорювалися в режимі діалогу.

За результати семінару було прийнято рекомендації.

Переглянути фото


Повернення до списку