Crossref Member Badge

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти»

Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» 29.12.2015

28 грудня 2015 року в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбулась звітна науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти».

Під час роботи щорічного наукового форуму обговорювалися найбільш вагомі результати наукових досліджень, отримані у 2015 році співробітниками, докторантами, аспірантами, здобувачами та вчителями експериментальних навчальних закладів Інституту педагогіки НАПН України. Були визначені перспективні напрями і заходи щодо удосконалення організації науково-дослідної роботи, підвищення якості та соціальної значущості її результатів у контексті модернізаційних змін, що відбуваються сьогодні в науково-освітній галузі України.

Відкрив пленарне засідання конференції директор Інституту педагогіки Олег Михайлович Топузов, який відзначив здобутки наукового колективу у розв’язанні актуальних проблем загальної середньої освіти, окреслив внесок Інституту у створення навчальних програм, підручників та посібників. Також Олег Михайлович наголосив на доцільності посилення роботи щодо популяризації наукових результатів, на потребі їх широкого висвітлення та обговорення в засобах масової інформації для кращого ознайомлення громадськості з досягненнями Інституту педагогіки НАПН України.

Презентація доповіді О.М.Топузова

З доповіддю «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика» виступила заступник директора з науково-експериментальної роботи Тетяна Миколаївна Засєкіна. Вона зосередила увагу на підходах до визначення таких понять як «компетентність», «компетенція», «ключова компетентність», «предметна компетентність» в державних стандартах початкової освіти та базової повної загальної освіти. Доповідачка звернула увагу на особливості підходів до визначення структури компететності в різних галузях освіти.

Презентація доповіді Т.М.Засєкіної

Завідувач відділу початкової освіти Анжеліка Дмитрівна Цимбалару ознайомила учасників конференції з проектом Концепції початкової освіти. Вона окреслила основні проблеми галузі, які покликана вирішити запропонована концепція, визначила її мету та завдання, зміст початкової освіти. Окремо було наголошено на особливостях оцінювання результатів навчання в початковій школі. В обговоренні представленого проекту концепції взяла участь провідний науковий співробітник відділу початкової освіти Надія Михайлівна Бібік.

Презентація доповіді А.Д.Цимбалару

Тетяна Олексіївна Ремех, завідувачка відділом суспільствознавчої освіти виступила з доповіддю «Структура правової предметної компетентності учнів: компоненти та рівні». Особлива увага доповідачки була звернена на компоненти та рівні правової предметної компетентності та перспективи в дослідженні зазначеної проблеми. 

Презентація доповіді Т.О.Ремех

Досягнення та перспективи у роботі з фаховими виданнями Інституту педагогіки були окреслені у доповіді завідувача науково-організаційного відділу Петра Володимировича Мороза. Доповідач наголосив на необхідності підвищення якості наукових публікацій у виданнях Інституту педагогіки, а також на потребі у електронному фаховому виданні для більш широкого представлення доробку науковців Інституту.

Презентація доповіді П.В.Мороза

Робота конференції продовжилась у форматі секційних засідань. Із результатами наукових досліджень, виконаних у 2015 році, можна ознайомитись у збірнику наукових праць «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2015 рік».

Переглянути збірник наукових праць «Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2015 рік»

Переглянути фото


Повернення до списку