Crossref Member Badge

Круглий стіл, присвячений пам’яті видатного вченого, доктора педагогічних наук Ґудзик Ірини Пилипівни

16.12.2015

«Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів ЗНЗ України з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу: стан та перспективи»


14 грудня 2015 р. в головному приміщенні Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар «Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів ЗНЗ України з мов та літератур етнічних меншин на засадах компетентнісного підходу: стан та перспективи».

Організатори заходу: відділ навчання мов наіональних меншин Інституту педагогіки НАПН України, відділ науково-документного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Мета заходу – аналіз і узагальнення теоретико-методологічних і практичних підходів до проблеми дослідження, вшанування памяті з нагоди 75-річчя та висвітлення наукової спадщини доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України (1995–2009 рр. ) І. П. Ґудзик.

У роботі семінару взяли участь:

Вашуленко М. С., український мовознавець, методист, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Почесний громадянин м. Глухів;

Лапшина І. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Корсаков В. О., редактор науково-практичного, інформаційно-аналітичного та просвітницького журналу «Русская школа»;

Курач Л. І., завідувач відділу, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Фідкевич О. Л., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Снєгірьова В. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Бакуліна Н. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Кирій С. В., зав. сектору соціокультурних комунікацій ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Учасниками було обговорено коло питань:

  • актуальність науково-методологічних підходів до навчання мов національних меншин та зарубіжої літератури, закладених науковою школою І. П. Ґудзик;

  • подальше розроблення проблем методики навчання мов національних меншин та зарубіжої літератури з огляду на особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи до навчання;

  • презентація проміжнх результатів з теми дослідження;

  • ознайомлення з інформаційними ресурсами та діяльністю ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського.

Для реалізації обговорюваних проблем учасники семінару рекомендували:

  • апробувати НДР з проблеми контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з мов та літератур етнічних меншин;

  • організовувати виставки підручників, навчально-методичних посібників і публікацій І. П. Ґудзик;

  • продовжувати обмін досвідом, визначення перспективних напрямів подальших наукових досліджень;

  • налагоджувати співпрацю між відділом і структурними підрозділами ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського та профільними освітніми закладами.


Інформацію про захід та фотозвіт розміщено на сайтах Інституту педагогіки НАПН України (http://www.undip.org.ua) та ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (http://www.dnpb.gov.ua).

Переглянути фото 


Повернення до списку