Crossref Member Badge

Методологічний семінар «Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як засіб формування компетентного педагога»

Методологічний семінар «Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як засіб формування компетентного педагога» 06.12.2015

3 грудня 2015 року в Інституті педагогіки НАПН України відбувся методологічний семінар «Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як засіб формування компетентного педагога». Організаторами заходу стали Інститут модернізації змісту освіти та Інститут педагогіки НАПН України.

З вітальними словами до присутніх звернулися заступник директора Інституту педагогіки НАПН України М.В. Головко та заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Ю.І. Завалевський.

У роботі методологічного семінару взяли активну участь наукові співробітники Інституту педагогіки НПН України, в доповідях яких було розкрито важливі аспекти організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», оцінювання освітніх продуктів, які презентовані конкурсантами.

Т.М. Засєкіна, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, висвітлила важливі проблеми теорії та практики реалізації компетентнісного підходу в контексті оцінювання результатів педагогічної діяльності конкурсантів.

О.І. Пометун, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти, окреслила сучасні вимоги до організації вчителем пізнавальної діяльності учнів. В.Г. Редько, завідувач відділу навчання іноземних мов, визначив особливості сучасного уроку іноземної мови, охарактеризував технології формування й оцінювання іншомовної комунікативної міжкультурної компетентності учнів. Д.О. Пузіков, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, вказав на психологічні аспекти успішного проведення конкурсу. Д.В. Васильєва, старший науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти, вказала на вимоги до сучасного уроку математики. В.В. Рогоза, науковий співробітник відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки, розглянув інформаційно-комунікаційну компетентність учителя як складник його професійної майстерності.

Методичні рекомендації

Переглянути фото


Повернення до списку