Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 30 листопада 2015 року

Засідання вченої ради 30 листопада 2015 року 01.12.2015

30 листопада 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про проект Тематичного плану НДР Інституту педагогіки на 2016 рік.

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання» (керівник В. І. Доротюк, термін виконання 2013–2015 рр.).

З інформацією виступили керівник теми провідний науковий співробітник відділу технологічної освіти та допрофесійної підготовки, кандидат психологічних наук, ст.н.сп. Доротюк Валентина Іванівна та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Калініна Людмила Миколаївна.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (Г. О. Васьківська, Л. В. Непорожня, В. С. Яценко) вчена рада схвалила результати науково-дослідної роботи в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Проектування змісту хімічної освіти в основній школі» (керівник Л. П. Величко, термін виконання 2013–2015 рр.).

З інформацією виступили керівник теми завідувач відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук Величко Людмила Петрівна та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Бурда Михайло Іванович.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (О. І. Глобін, О. Ф. Надтока, С. Е. Трубачева) вчена рада схвалила результати науково-дослідної роботи в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Проектування змісту біологічної освіти в основній школі» (керівник Н. Ю. Матяш, термін виконання 2013–2015 рр.).

З інформацією виступили керівник теми провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук Матяш Надія Юріївна та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Бурда Михайло Іванович.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (М. І. Бурда, Т. Г. Назаренко, Т. О. Ремех) вчена рада схвалила результати науково-дослідної роботи в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл І ступеня з мовами викладання національних меншин України» (керівник Н. І. Яновицька, термін виконання 2013–2015 рр.).

З інформацією виступили керівник теми провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук Яновицька Наталія Іванівна та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Бурда Михайло Іванович.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (Н. Б. Голуб, В. Г. Редько, В. О. Мартиненко) вчена рада схвалила результати науково-дослідної роботи в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Серед іншого рішенням вченої ради:

• рекомендовано до видання й поширення рукописи за плановими темами відділів: технологічної освіти та допрофесійної підготовки, біологічної, хімічної та фізичної освіти, навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, навчання географії та економіки;

• Затверджено теми кандидатських дисертацій аспірантів першого року навчання Калініної Ганни Михайлівни і Черняка Олексія Олександровича.

Привітали з ювілеєм і нагородили медаллю «К.Д. Ушинський»: кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу суспільствознавчої освіти Малієнко Юлію Борисівну.


Завантажити презентацію "Проектування змісту біологічної освіти в основній школі"

Завантажити презентацію "Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4 класів шкіл І ступеня з мовами навчання національних меншин України"

Завантажити презентацію "Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання"

Завантажити презентацію "Проектування змісту хімічної освіти в основній школі" 2013-2015


Переглянути фото


Повернення до списку