Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 26 листопада 2015 року

Засідання вченої ради 26 листопада 2015 року 27.11.2015

26 листопада 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання:

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40–80-ті рр. ХХ ст.)» (2013–2015 рр.; керівник НДР – Н. П. Дічек).

З інформацією виступили завідувач відділу історії педагогіки, керівник теми доктор педагогічних наук, професор Дічек Наталія Петрівна та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Калініна Людмила Миколаївна.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (М. В. Головко, Н. М. Гупан, О. І. Локшина) вчена рада схвалила науково-досліднe роботу відділу в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» (2013–2015 рр.; керівник НДР – Д. О. Пузіков).

З інформацією виступили завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, керівник теми кандидат педагогічних наук Пузіков Дмитро Олегович та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Калініна Людмила Миколаївна.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (А. Д. Цимбалару, В. І. Кизенко, М. І. Піддячий) вчена рада схвалила науково-дослідну роботу відділу в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Про результати завершеного наукового дослідження та їх упровадження в освітню практику за темою: «Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (2013–2015 рр.; керівник НДР – В. П. Волинський).

З інформацією виступили керівник теми провідний науковий співробітник відділу дидактики, кандидат педагогічних наук Волинський Володимир Павлович та голова науково-методичної ради доктор педагогічних наук, професор Калініна Людмила Миколаївна.

За результатами обговорення на науково-методичній раді та висновками комісії (В. В. Мелешко, Ю. О. Жук, А. М. Тарара), вчена рада схвалила результати науково-дослідної роботи в 2013 – 2015рр.

Докладніше

Серед іншого рішенням вченої ради:

• рекомендовано до видання й поширення рукописи за завершеними плановими темами відділів: історії педагогіки, технологічної освіти та допрофесійної підготовки, відділу інновацій та стратегій розвитку освіти;

• обрано науковців Інституту педагогіки за конкурсом на посади; зокрема завідувачем відділу суспільствознавчої освіти обрано кандидата педагогічних наук Ремех Тетяну Олексіївну;

• затверджено рішення атестаційної про атестацію наукових співробітників Інституту педагогіки;

• рекомендовано до друку чергові номери журналів «Український педагогічний журнал», «Комп'ютер у школі та сім'ї», «Українська мова і література в школі».

Привітали з ювілеєм: доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Величко Людмилу Петрівну.


Завантажити презентацію "Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу"

Завантажити презентацію "Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)"


Переглянути фото


Повернення до списку