Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування мовної особистості: лінгводидактичний та лінгвістичний аспекти»

23.11.2015
2.jpg

19 листопада 2015 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (кафедра методики навчання, стилістики і культури української мови) проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування мовної особистості: лінгводидактичний та лінгвістичний аспекти».

Участь у конференції взяли завідувач відділу навчання української мови і літератури Голуб Н.Б., співробітники відділу (сектор мови) Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., Новосьолова В.І. Галаєвська Л.В.

На пленарному засіданні виступила завідувач відділу навчання української мови та літератури проф. Голуб Н.Б. з доповіддю на тему «Ознаки компетентності мовної особистості».

Мета заходу – обговорення важливих лінгводидактичних аспектів проблеми формування мовної особистості; упровадження результатів пошуково-моделювального етапу НДР відділу («Методика навчання української мови учнів 8-9 класів»); консультування вчителів-словесників щодо особливостей навчання української мови і літератури на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів.

Проблеми, які обговорювалися: завдання української лінгводидактики на сучасному етапі реформування мовної освіти, формування мовної особистості учня у процесі навчання синтаксису й пунктуації, ознаки компетентності мовної особистості, інтегрований підхід у навчанні мови та ін.


3.jpg
4.jpg

Повернення до списку