Crossref Member Badge

Методичні рекомендації «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання»

Методичні рекомендації «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання» 03.11.2015

Вийшли друком методичні рекомендації «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання». Авторський колектив – науковці відділу дидактики Інституту педагогіки НАНП України. Рецензенти: М. І. Піддячий, доктор педагогічних наук, професор, Інститут педагогіки НАПН України; О. В. Онопрієнко, кандидат педагогічних наук, докторант, Інститут педагогіки НАПН України; А. Г. Жукова, кандидат педагогічних наук, директор гімназії міжнародних відносин №323 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва.

В основі методичних рекомендацій лежить низка принципів профільного навчання, зреалізованих у змісті метакурсу «Людинознавство» (10–11-й класи), курсу за вибором «Екологія в житті людини» (10–11-й класи) і закладених у програмах навчального курсу «Наукове пізнання» (10-й клас) і курсу за вибором «Цінності і смисли в житті людини» (10–11-й класи).

Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі необхідна, передусім, для гармонійної адаптації особистості до соціальних, економічних і природних чинників. Фундаменталізація є умовою підвищення мобільності особистості і способом розв’язання суперечностей між стрімким збільшенням обсягу інформації (у тому числі навчальної) і обмеженою можливістю засвоєння її старшокласником. Водночас, фундаменталізація є необхідною умовою й основою для неперервної освіти протягом життя.

З огляду на розв’язання проблем фундаменталізації змісту освіти у старшій школі, найефективнішим є використання інтерактивної моделі навчання, яка передбачає конструювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем, що унеможливлює домінування будь-якого процесу чи якоїсь ідеї. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, засвоєння навчального матеріалу означає, що кожен здійснює свій індивідуальний внесок, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності і взаємної підтримки, а це дає змогу не лише здобувати нові знання, а й систематизувати їх.

Бібліографічний опис: Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання : метод. рек. [Текст] / [авт. кол.: Г. О. Васьківська, Н. В. Захарчук, С. В. Косянчук] ; вступ. ст. і наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 68 с.


Повернення до списку