Crossref Member Badge

Дні права та громадянської освіти академії в миколаївському університеті

29.10.2015
21.jpg

29 жовтня 2015 року в рамках угоди між інститутом педагогіки НАПН України та Навчально-науковим інститутом історії, політології та права (м. Миколаїв) відбулася відкрита лекція для студентів IV курсу в.о. завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, к. пед. н. Тетяни Олексіївни Ремех на тему: «Правова освіта: історія, сучасність, виклики». Лекція носила інтегрований характер адже студенти мали змогу спілкуватися з важливої теми одночасно не тільки з головною особою заходу, але й безпосередніми університетськими фахівцями: к. пед. н. Старєвою А.М., к. пед. н. Єрмаковою І.П., к. пед. н. Нікорою А.О., ст. викл. Шличек О.Ю. Лекція носила жвавий характер, була насичена коментарями з залу, сучасною та «зачіпала за живе» майбутніх учителів правознавства.

Під час лекції розглядалися питання історії становлення і розвитку шкільної правової освіти в Україні, стану та актуальних проблем викладання правознавства в школі, особливостей впровадження компетентнісного підходу в навально-виховному процесі з правознавчих предметів. Після активних дебатів студенти дійшли висновку, що держава не може знецінювати важливість практичної правової освіти в основній школі, а тому має враховувати необхідність більш системної роботи з учнями - не тільки превентивної під час виховних заходів, але й при обговоренні конкретних правових ситуацій (навчальних і життєвих) на уроці.

Тетяна Олексіївна звернула увагу на те, що відбувся спад інтересу до шкільного правознавства з боку науковців та юристів, зокрема з відсутністю ЗНО з цього важливого предмета. Проблеми в шкільному правознавстві доповнювались неузгодженістю між юристами-практиками та вчителями правознавства щодо змісту правової освіти через те, що вони не могли дійти згоди щодо теоретичного викладу матеріалу, його практичної зорієнтованості, моральної детермінанти. Четвертокурсники звернули увагу Т.О.Ремех на необхідність та важливість підтримки з боку галузевого міністерства намагань НАПН України в позиції посилення навчання учнів практичного права в умовах сучасної держави. Погодившись з такою думкою, лектор у свою чергу наголосила на безпосередній важливості роботи в школі молодих учителів, зауваживши: «Школа потребує сучасних учителів з ґрунтовними знаннями, активною громадянською позицією та мистецтвом донести право в кожну життєву ситуацію та до кожної дитини».

Не обійшло стороною і обговорення доцільності підходів викладання. Науковці кафедри методики викладання суспільствознавчих дисциплін (завідувач: проф. М.М.Зеркаль) у своїй практичній діяльності вже давно «дивують» нас різними нестандартними формами проведення занять, активно застосовуючи практико-орієнтований та інтерактивний підходи. Лекції з коментарями, дебати, молодіжні стартапи і ось… - інтегрована лекція з коментарями від відомого автора шкільних підручників.

Кузевич Юлія та Морозова Ольга

разом із студентами 4 курсу НН ІІПП МНУ імені В.О.Сухомлинського

11.jpg
29.JPG
 

Повернення до списку