Crossref Member Badge

Загальні збори НАПНУ «Концептуальні засади розвитку професійної освіти»

Загальні збори НАПНУ «Концептуальні засади розвитку професійної освіти» 31.10.2015

30 жовтня відбулися Загальні збори НАПН України «Концептуальні засади розвитку професійної освіти». 

У Загальних зборах НАПН України взяли участь завідувач відділу з питань освіти і науки Головного департаменту з питань гуманітраної політики Адміністрації Президента України Микола Берізко, перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Олександр Співаковський, заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей,  представники Інституту модернізації змісту освіти, Національної академії наук України та галузевих академій наук України, журналісти.

Президент НАПН України Василь Кремень виступив з доповіддю «Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу – найважливіше завдання професійної освіти». Він наголосив, що питання розвитку в Україні професійної освіти конкурентоспроможної якості – одне з найважливіших як у реформуванні національної освітньої сфери, так і суспільства й країни в цілому.

В обговоренні доповіді взяли участь, зокрема,директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Валентина Радкевич, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України, заступник голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, директор  Республіканського інституту професійної освіти Республіки Білорусь, іноземний член НАПН України АркадійШкляр, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса Лук’янова, член-кореспондент НАПН України, ректор Кременчуцького національного університету  імені Михайла Остроградського Михайло Загірняк, перший проректор Херсонської державної морської академії  Лілія Кулікова, директор Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України  Григорій Васянович, директор вечірньої (змінної) школи ІІІ ступеня №18 Деснянського району м. Києва Ігор Закомірний,директор Державного професійно-технічного навчального закладу "Роменське Вище професійне училище" Павло Помаран.

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАПН України Василя Кременя, Загальні збори відзначилиактуальність, особливу значущість проблеми розроблення концептуальних засад розвитку професійної освіти в умовах інноваційного типу суспільного розвитку, євроінтеграційних процесів, всеохоплюючої глобалізації та зростаючої конкуренції.Актуальним є виокремлення положень євроінтеграційних документів, вітчизняної стратегії розвитку «Україна – 2020», законодавче забезпечення розвитку професійної освіти; формулювання нових концептуальних засад щодо зростаючої ролі людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності країни; соціальногопартнерства освітян і роботодавців у підготовці професійних кадрів; обгрунтування концептуальної моделі професійної орієнтації та вибір стратегії науково-методичного супроводу розвитку сучасної професійної освіти, підготовки учнівської молоді і дорослих різних категорій; удосконалення організаційно-управлінських механізмів професійної освіти.

Було прийнято Постанову Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України, в якій  запропоновано взяти до використання в практичній діяльності основні положення та пропозиції, висвітлені в доповіді і виступах з проблеми концептуальних засадрозвитку професійної освіти України в сучасних умовах.

За матеріалами прес-служби НАПН України

Переглянути фото

Перезентації:

Валентина Радкевич Професійна освіта і навчання для сталого розвитку суспільства

О. Мірошниченко Професійна освіта 2020 сучасні виклики та пріоритетні завдання розвитку

Профессионально-техническое образование. Среднее специальное образование. Образование взрослых. Профессиональное образование лиц с особыми потребностями

Володимир Пономаренко Профорієнтація як складова якісної професіоналізації в університеті

Лариса Лук'янова Європейські тенденції неформальної світи дорослих

Загірняк Михайло Стан і перспективи становлення основ професійної освіти

Херсонська державна морська академія

В.М. Захарченко Професійні кваліфікації у контексті розвитку професійної освіти

І.М. Закомірний Сучасна вечірня школа як інноваційний навчальний заклад неформальної освіти

Помаран П.І. Маркетингове управління професійно-технічним навчальним закладом у сучасних умовах

М.І. Найдьонов Рефлексивна конкурентоздатність як принцип професійної освіти тенденції в громадській думці

Виступ Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного депутата України О.В. Співаковського

Повернення до списку