Crossref Member Badge

Методологічний семінар «Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку країни»

Методологічний семінар «Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку країни» 29.10.2015

     29 жовтня  в НАПН України відбувся методологічний семінар « Інтеграція освіти і науки – необхідна умова інноваційного розвитку країни »,  організований Національною академією педагогічних наук України, Відділенням вищої освіти, Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти. Пленарне засідання розпочав президент НАПН України Василь Григорович Кремень, наголосивши на важливості теми даного заходу. Із доповідями виступили: Луговий Володимир Іларіонович, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-президент, в.о. головного ученого секретаря НАПН України (Слюсаренко Олена Миколаївна, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України, Таланова Жанетта Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України «Дослідження в університетах, навчання в академіях: шлях до інтеграції освіти і науки»); Горобець Юрій Іванович,член-кореспондент НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України («20 років досвіду Інституту магнетизму НАН та МОН України: інтеграція науки і освіти»); Дмитриченко Микола Федорович, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету («Інформаційні технології – важлива складова інтеграції освіти і науки в університеті»); Третяк Олег Васильович, дійсний член НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор («Досвід інтеграції науки і освіти на прикладі Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»); Ярошенко Ольга Григорівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу  інтеграції вищої освіти і науки  Інститут вищої освіти НАПН України (« Дослідницька діяльність суб’єктів освітнього процесу університету в сучасних умовах»); Андрущенко Олена Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, перший проректор-проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (« Євроінтеграція: сучасні проблеми педагогічної науки і освіти»); Чалий Олександр Васильович, член-кореспондент НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри медичної та біологічної фізики  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця («Інтеграція освіти і науки в умовах вищої медичної школи  України»); Мокін Борис Іванович, дійсний член НАПН України, доктор технічних наук, професор, науковий керівник науково-дослідної лабораторії проблем вищої школи Вінницького національного технічного університету  («Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України та результати експериментальної апробації»); Найдьонова Любов Антнонівна, доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України («Медіапсихологічний напрям інтеграції академічної та університетської науки: виклики відкритого інформаційного простору »); Кононенко Віталій Іванович, дійсний член НАПН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника («Інтеграція гуманітарної науки і освіти у процесах державотворення»); Култаєва  Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди («Освітня євроінтеграція чи конституювання  європейського освітнього простору?  Погляд ззовні»).

     Секційні засідання на методсемінарі працювали за трьома напрямами: «Освітня і наукова стратегії в контексті європейської інтеграції України» (керівник секції – доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України Дмитренко Геннадій Анатолійович), « Основні напрями інтеграції академічної та університетської науки» ( керівник секції – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України Євтух Микола Борисович), « Вища освіта на основі досліджень» (керівник секції – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу  інтеграції вищої освіти і науки  Інститут вищої освіти НАПН України Ярошенко Ольга Григорівна).

За матеріалами прес-служби НАПН України
Презентації:
Андрущенко О. А. Євроінтеграція: сучасні проблеми педагогічної науки і освіти
Горобець Ю.І. 20 років досвіду Інституту магнетизму НАН та МОН України інтеграція науки і освіти
Дмитриченко М. Ф. Інноваційні технології - важлива складова інтеграції освіти і науки
 О.В.Чалий Інтеграція освіти і науки у вищій медичній школі
В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова Дослідження в університетах, навчання в академіях шлях до інтеграції освіти і науки
Б. І. Мокін Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України та результати експериментальної апробації
Ярошенко О. Г. Дослідницька діяльність суб’єктів освітнього процесу університету в сучасних умовах


Повернення до списку