Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» 28.10.2015

27 жовтня 2015 року в м. Києві та м. Ірпені Київської області відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу». Цей науковий захід було організовано науковими співробітниками відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України спільно з науковими співробітниками Інституту модернізації змісту освіти МОН України, працівниками департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, педагогічним колективом Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта».

Завданнями цього масового наукового заходу було: представлення сучасних теоретико-методичних засад комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу, обговорення проблем його технологізації, представлення інноваційних форм і методів оцінювання розвитку навчальних закладів, упровадження в педагогічну практику результатів наукових досліджень з проблематики конференції.

На пленарному засіданні конференції прозвучали цікаві та змістовні доповіді:

Мальованого Юрія Івановича, кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента НАПН України, вченого секретаря Відділення загальної середньої освіти НАПН України, – «Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України»;

Фіданян Олени Григорівни, директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), – «Інноваційна спрямованість розвитку системи загальної середньої освіти в місті Києві»;

Пометун Олени Іванівни, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, завідувача відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, – «Школа, орієнтована на майбутнє»;

Бабінець Світлани Іванівни, кандидата педагогічних наук, начальника відділу позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), – «Оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів міста Києва в умовах реформування системи освіти України»

Назаренко Тетяни Геннадіївни, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, – «Інноваційні підходи до тестових технологій для оцінювання знань учнів з географії»;

Дмитренка Геннадія Анатолійовича, доктора економічних наук, професора кафедри економіки й управління персоналом, – «Теоретичні та технологічні аспекти оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»;

Пузікова Дмитра Олеговича, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, – «Теорія і практика оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (за результатами дослідно-експериментальної роботи відділу інновацій та стратегій розвитку освіти 2013 – 2015 рр.)»;

Зоц Віри Миколаївни, кандидата педагогічних наук, доцента, віце-президента ВГО «Ліга культури», – «Оцінювання в процесі пілотування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»;

Єрмакова Івана Гнатовича, кандидата історичних наук, методиста Центру інноваційного розвитку та методичної роботи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, – «Пріоритети інноваційного розвитку освіти Печерського району м. Києва»;

Войтко Оксани Василівни, завідувача сектору інших іноземних мов відділу сприяння вивченню мов Інституту модернізації змісту освіти МОН України, – «Інноваційний розвиток загальноосвітніх закладів у проекті Майкрософт «Школи-новатори»»;

Воронцова Емілія Валеріївна, наукового співробітника Інституту модернізації змісту освіти, – «Інноваційний розвиток школи через діагностику та розвиток педагогічного колективу»;

У організації та проведенні конференції взяли активну участь наукові співробітники відділу педагогічних інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України: Д.О. Пузіков, Л.А. Онищук, К.В. Гораш, В.М. Лелюх, М.В. Миньківська.

Усього в роботі конференції (в м. Києві та м. Ірпені) взяли участь близько 120 осіб.

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Переглянути фото


Повернення до списку