Crossref Member Badge

Освіта крізь призму мікроісторії: заклади, освіти, особистості, навчальна література, листування

Освіта крізь призму мікроісторії: заклади, освіти, особистості, навчальна література, листування 27.10.2015

Історія школи і педагогічної думки є одним з важливих аспектів національного гуманітарного знання, свідченням поступу культури і науки. Починаючи з 2001 р., на теренах України щорічно проходять  історико-педагогічні науково-практичні конференції.  Ідея їх проведення у межах усієї України як зібрань дослідників, котрі займаються вивченням історико-педагогічної проблематики, належить академіку НАПН України Ользі Василівні Сухомлинській. Утілює цей науковий задум відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України.

 22 жовтня 2015 р. на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася чергова 15 всеукраїнська історико-педагогічна науково-практична конференція «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади, освіти, особистості, навчальна література, листування». Співорганізатором як і у всіх попередніх подібних заходах, стали Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України, відділ історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Тема конференції була дібрана з урахуванням значного інтересу серед фахових істориків світу до питань мікроісторії  як актуального напряму, що вивчає минуле у термінах повсякденного буття і ментальності людей, й водночас з урахуванням галузевої специфіки історико-педагогічних досліджень, які значною мірою здійснюються саме у руслі мікроісторії.

У виступах учасників, а також в опублікованих матеріалах конференції відображене розмаїття тем і наукових поглядів українських дослідників, сучасний стан історико-педагогічних досліджень у галузі мікроісторї освіти.

Переглянути фото


Повернення до списку