Crossref Member Badge

V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» у Рівному

V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей  «Мій особистісно зорієнтований урок» у Рівному 26.10.2015

15–16 жовтня у м. Рівному проведено ініційований Інститутом педагогіки НАПН України і підтриманий Міністерством освіти і науки України V Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок».

Співорганізатори: Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, КЗ «Школа-інтернат І–ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», Український освітянський центр «Оріон», видавництва «Ранок» і «Шкільний світ».

У Фестивалі взяв участь провідний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури, кандидат педагогічних наук Фасоля А.М.

Проблемна тема фестивалю: «Учень у системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання».

Мета: окреслення кола проблем, пов’язаних із подоланням відчуженості учня від навчання, забезпеченням активної участі його у навчально-виховному процесі і визначення перспективних шляхів розв'язання їх; ознайомлення з практичним досвідом становлення суб’єктності школяра, ефективними методиками й технологіями впровадження ідей особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів; визначення подальших перспектив реалізації особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.

Питання, що розглядалися: шляхи подолання відчуження учня від навчання; організація навчальної діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей школярів; формування ключових і предметних компетентностей у процесі оволодіння предметним змістом навчального матеріалу; створення й застосування компетентнісно зорієнтованих завдань; інноваційні освітні технології (ноосферна та акмеосвіта, перевернене навчання та ін.).

Виступи учасників на озонівських студіях, матеріали відкритих уроків будуть опубліковані в методичних часописах, розміщені на сайті ozonlit.org і «Освіта Рівненщини».

Переглянути фото


Повернення до списку