Crossref Member Badge

Стратегічна сесія за пілотним проектом «Школа майбутнього»

17.10.2015

DSCN01.JPG

         16 жовтня 2015 року на базі Рокитнянського району Київської області відбулася стратегічна сесія за пілотним проектом «Школа майбутнього» в Київській області. Технологія роботи «Світове кафе» сприяла конструктивному діалогу учасників  щодо обговорення  трансформаційних змін функцій і ролі сучасного вчителя і керівників у процесі опанування знаннями і ключовими компететностями, напрямів розвитку дитини з урахуванням міжнародних освітніх стандартів, інновацій в освітньому процесі, питань еволюції школи до навчально-розвивальної мережі. У межах круглих столів  «автономна школа», «родина як замовник освіти», «інфраструктура і матеріально-технічне забезпечення школи» відбулося обговорення концептуальних  засад фінансування закладів загальної середньої освіти, питань дебюрократизації в фінансуванні середньої освіти і школи, асигнувань на розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі сучасного обладнання, приладдя, устаткування, створення засобів навчання, видання підручників, будівництва сучасних приміщень навчальних закладів із урахуванням енергозберігаючих технологій та технологій використання обновлюваних джерел енергії та інших проблем, репрезентованих  в.о. директором департаменту освіти і науки КОДА В.Б. Роговою, директором Інституту педагогіки НАПН України О.М.Топузовим і вченими відділу економіки та управління ЗСО – Л.І.Паращенко та Л.М.Калініною.

         Пропозиції, які були висловлені педагогічною спільнотою, учнівською молоддю та громадськістю під час стратегічних сесій будуть враховані у процесі розроблення моделі «Школа майбутнього» та проекту Концепції середньої освіти в Україні. Активну позицію займали лідери учнівського самоврядування, які горді з того, що їх запросили до обговорення таких важливих і серйозних питань з моделювання школи ХХІ століття, яка надзвичайно актуальна на часі.

         DSCN03.JPG

         DSCN05.JPG

         DSCN0435.JPG


Повернення до списку