Crossref Member Badge

Круглий стіл «Проблеми компетентнісного підходу до вивчення української літератури в основній школі»

Круглий стіл «Проблеми компетентнісного підходу до вивчення української літератури в основній школі» 12.03.2013

11 березня 2013 року співробітники лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України організували і провели круглий стіл «Проблеми компетентнісного підходу до вивчення української літератури в основній школі»

Організатори: Національна академія педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія літературної освіти.

Паламар С.П.завідувач лабораторії, відкриваючи засідання, наголосила на актуальності проблеми компетентнісного підходу до вивчення української літератури в школі, ознайомила присутніх з основними напрямами наукових досліджень лабораторії, які безпосередньо стосуються цієї проблеми і створюють методичне забезпечення вивчення української літератури з урахуванням новітніх досягнень педагогіки, вікової психології, літературознавства та методичної науки.

На засіданні круглого столу з доповідями виступили:

Бібік Н.М.академік НАПНУ, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти НАПН України у своєму виступі дала глибоке науково-методичне обґрунтування проблеми компетентнісного підходу до навчання, а також тлумачення понять «компетентність», «компетенції» у світовій педагогічній науці;

Мартиненко В.О.кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії початкової освіти НАПН України у виступі зупинилася на реалізації принципу наступності між початковою і основною школою у формуванні читацьких компетенцій в учнів.

Шевченко З.О. - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.на засіданні круглого столу взяла участь у дискусії щодо диференціації понять «компетентність» і «компетенції», а також зупинилася на проблемі формування літературної компетентності на заняттях факультативу «Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8-9 класах» в умовах допрофільної підготовки.

Уліщенко В.В. – доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи Інститу перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Фасоля А.М.кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Бійчук Г.Л.кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Логвіненко Н.М.кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Братко В.О.науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Тименко В.М. – молодший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Сімакова Л.А. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України.

Снєгірьова В.В. – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України.

Адамець Л.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи Бориспільського ліцею, учитель української мови і літератури.

Назаренко Л.А. – учитель української мови і літератури ЗОШ І – ІІІ ступенів № 45, м.Миколаїв.

Луцак О.В. – старший учитель української мови і літератури Київської гімназiї схiдних мов № 1.

Ушакова Т.С. – учитель-методист української мови і літератури Київської гімназiї схiдних мов № 1, відмінник освіти України.

Мета заходу – обговорення актуальної проблеми компетентнісно зорієнтованого навчання української літератури в школі із залученням провідних науковців з інших лабораторій інституту, які досліджують цю проблему.

Результати. Матеріали круглого столу будуть опубліковані в журналі «Українська література в загальноосвітній школі».

Переглянути  фото 


Повернення до списку