Crossref Member Badge

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» 16.10.2015

          15 жовтня 2015 року у приміщенні Київського міського будинку вчителя відбулася 15-та Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника».

         Організатори конференції ставили за мету привернути увагу Міністерства освіти і науки, наукової спільноти, освітян та широких кіл громадськості до найактуальніших проблем підручникотворення, поділитися ідеями й результатами наукового пошуку.

         Учасників конференції привітав президент Національної академії педагогічних наук України Василь Григорович Кремень, який відзначив, що законодавче поле, яким керується вітчизняна система освіти, потребує нагальних змін. Науковці Академії, насамперед співробітники Інституту педагогіки, здійснили ґрунтовний аналіз змісту загальної середньої освіти, її інваріантного складника та всієї лінійки шкільних підручників, результатом якого стали конкретні пропозиції щодо модернізації змісту освіти.

         Директор Інституту педагогіки Олег Михайлович Топузов у своєму виступі наголосив, що Інститут педагогіки має позитивний досвід написання навчальних програм, створення підручників та навчальних посібників. Водночас, перед педагогічною наукою і практикою постають нові завдання, пов’язані з реалізацією Державних освітніх стандартів, формуванням сучасного навчально-методичного забезпечення школи. Наразі особливо актуальним є питання оновлення змісту, удосконалення процедури апробації й оцінювання якості підручників.

         З доповідями на пленарному засіданні виступили провідні фахівці з України, Білорусі, Молдови, Азербайджану. У фокусі уваги доповідачів були питання електронних підручників, комплексів навчально-методичних матеріалів, сучасних дидактичних підходів до створення навчальної продукції, аналізу проблем оцінювання навчальних досягнень учнів. Досвід створення саме електронних підручників став найбільш дискутованою темою в подальшому обговоренні. Своїми думками щодо проблем підручникотворення поділилися не лише автори, але й видавці підручників. Їх виступи забезпечили комплексне розуміння проблем, пов’язаних з процесом впровадження авторської ідеї в навчальну літературу, яку отримують учні. Основна увага у виступах психологів та практиків була приділена технологіям створення нового покоління підручників з врахуванням вікових особливостей школярів. Також у доповідях була приділена увага експертній оцінці навчальної книги та її рівня, що призвело до формулювання одностайної думки: установам НАПН України, особливо Інституту педагогіки, варто більш активно долучатися до формування професійного експертного середовища.

         Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії педагогіки Наталія Петрівна Дічек висвітлила внесок Інституту педагогіки у творення українських шкільних підручників починаючи з 1926 року і до сьогодення. Ґрунтовне повідомлення охоплювало всі галузі шкільної освіти, підходам до створення підручників авторами різних поколінь.

         Кандидат філологічних наук, доцент, начальник Освітнього центру науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь Ірина Шевлякова-Борзенко та начальник управління інформаційних освітніх технологій Освітнього центру науково-методичної установи «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь Ірина Васильєва виступили з доповіддю «Электронный учебник-навигатор для школы: проектирование, оценка качества, перспективы использования (опыт Республики Беларусь)». Колеги поділилися досвідом роботи над електронним підручником, висвітливши специфіку його створення, експертизи та апробації в освітньому просторі Республіки Білорусь.

         Доктор хабілітат педагогічних наук, конференціар, директор Інституту педагогічних наук (ISE) Республіки Молдова Лілія Поголша у своїй доповіді висвітлила особливості розвитку національного курикулуму. На її думку, саме він є основою модернізації шкільного підручника. Її колега, доктор фізико-математичних наук, конференціар, завідувач кафедри «Математика і природничі науки» Інституту педагогічних наук (ISE) Республіки Молдова Іон Акірі поділився своїми думками щодо специфіки оцінювання освітніх результатів в Республіці Молдова. Він зосередив увагу на матрицях специфікації та їх практичному використанні, а також на алгоритмі самооцінювання учнями навчальних досягнень.

         Теоретичному узагальненню основних тенденцій у сучасній шкільній освіті була присвячена доповідь кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача відділу методології підручників та навчальних посібників Інституту проблем освіти Азербайджанської Республіки Асіфа Гаджиєва, який зосередив свою увагу на актуальному питанні особистісно орієнтованого навчання та на відображенні його принципів в шкільних підручниках. Він ще раз наголосив на необхідності ставити у центр педагогічних розмірковувань дитину та її потреби, зосередити увагу на її психологічному розвитку і особливостях сприйняття світу.

         Наступного дня конференція продовжила свою роботу у форматі круглих столів. Їх учасники обговорили питання історії, теорії й методології сучасного підручникотворення; проблеми реалізації державного стандарту початкової загальної освіти у новому поколінні підручників; особливості розроблення підручників в галузі мовної та літературної освіти; реалізацію компетентнісно-діяльнісного підходу до конструювання змісту і засобів навчання іноземних мов; актуальні проблеми підручникотворення в галузях суспільствознавчої, технологічної, природничої і математичної освіти; психолого-педагогічні основи системного підручника; особливості підручникотворення для спеціальних шкіл.

Переглянути фото


Презентації
Акири Ион. Учебник и оценка образовательных результатов
Лилия Поголша. Развитие куррикулума – основа модернизации школьного учебника
Ирина Шевлякова-Борзенко, Ирина Васильева. Электронный учебник-навигатор для школ
Локшина О.І. Шкільний підручник зарубіжжя у контексті трансформацій змісту освіти
Ляшенко О.І. Шкільний підручник як основа сучасного дидактичного комплексу
Онопрієнко О.В. Підручник як засіб формування результатів компетентнісного навчання молодших школярів
Стрижак О.Є. Методологія трансдисциплінарної інтеграції електронних освітніх ресурсів
Сушкова М.О. Якісний підручник як результат творчої співпраці авторів, видавництва та вчителів-практиків
Трухан О.Ф. Нові підручники з історії для основної школи основні підходи та проблеми використання


Повернення до списку