Crossref Member Badge

Концепція реалізації компетентнісного підходу у навчанні математики в основній школі

Концепція реалізації компетентнісного підходу у навчанні математики в основній школі 14.09.2015

"Відділом математичної та інформатичної освіти" розроблено концепцію реалізації компетентністного підходу в навчанні математики в основній школі.  «Концепція реалізації компетентнісного підходу у навчанні математики в основній школі» визначає основні дидактичні умови та засоби ефективної організації навчання математики в основній школі на засадах компетентнісного підходу.

Головна ідея коцепції полягає в тому, що впровадження компетентнісного підходу вимагає перебудови всіх компонентів методичної системи навчання математики в основній школі –  від цілепокладання і визначення змісту, до оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, виражених через ключові та математичну компетентності.

У Концепції відображені всі названі компоненти. Зокрема, визначені мета, завдання і принципи реалізації компетентнісного підходу у навчанні математики в основній школі, розкрито принципи формування навчального змісту та організації процесу навчання математики в основній школі на засадах компетентнісного підходу, об’єкти і критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

Практичне  впровадження концепції забезпечить удосконалення теорії та методики навчання математики в основній школі, підвищення ефективності процесу навчання та рівня навчальних досягнень учнів з математики".

Переглянути


Повернення до списку