Crossref Member Badge

Підсумки всеукраїнської інтерактивної серпневої WEB-конференції для початкової освіти

27.08.2015

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України став ініціатором проведення Всеукраїнської інтерактивної серпневої WEB-конференції, мета якої – організувати діалог з актуальних питань сучасної освіти між науковцями, методистами, авторами, видавцями, вчителями; ознайомити учасників з новітніми досягненнями педагогічної науки; відповісти на запитання освітян, вислухати їхні пропозиції.

Відкриття заходу відбулось 25серпня в Академії педагогічних наук України. 26 серпня 2015 року на інтерактивний зв'язок «Особливості організації навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році» з колегами – науковцями, учителями, методистами, а також батьками виходили співробітники відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. У межах заходу відбулисьWEB-інари, метою яких було окреслення особливостей організації навчально-виховного процесу в початковій школі в умовах запровадження оновлених навчальних програм.

Перший WEB-інарвела провідний вчений у галузі дидактики початкової освіти, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Савченко О. Я. (Цілісність методичної системи підручників з літературного читання (2-4 кл.) 10.00– 10.30.).

Обговоренню проблем забезпечення якісної мовної освіти в початковій школі було присвячено WEB-інари, які очолили старший науковий співробітник відділу початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Прищепа О. Ю. (Система роботи над формуванням графічної навички письма учнів 1-4 класів. 10.30. – 11. 00.) і науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Вашуленко О. В. (Особливості навчання грамоти першокласників за оновленою програмою. 11.00.11.30).

Особливості математичної освіти було висвітлено у WEB-інарах, які вели докторантка Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Онопрієнко О. В. (Особливості навчання математики в 4 класі. 11.30. – 12. 00.) і науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України Листопад Н. П. (Компетентнісно орієнтоване навчання математики в 4 класі. 12.00 – 12.30.).

Проблеми формування екологічних умінь молодших школярів розглядались на WEB-інарі, який вела аспірантка Інституту педагогіки НАПН України Андрусенко І. В. (Формування екологічних умінь молодших школярів в умовах варіативності організаційних форм навчання природознавства.12.30. – 13.00).

Особливості навчання інформатики у початковій школі стали предметом дискусії на WEB-інарі, який очолив провідний науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат фізико-математичних наук, доцент Лапінський В. В. (Особливості навчання інформатики у початковій школі як пропедевтичного курсу. 13.00. – 13.30).

Запис вебінарів можна переглянути на сайті Інституту педагогіки НАПН України (http://undip.org.ua/) і сайті відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України (http://abc-lab.ucoz.ua/ ).


Повернення до списку