Crossref Member Badge

Слухання на тему: «Про підготовку проекту нової редакції Закону України «Про освіту»: концептуальні засади»

Слухання на тему: «Про підготовку проекту нової редакції Закону України «Про освіту»: концептуальні засади» 21.05.2015

20 травня 2015 року в Комітеті Верховної Ради з питань науки та освіти відбулися слухання на тему: «Про підготовку проекту нової редакції Закону України «Про освіту»: концептуальні засади».

Свою розробку законопроекту представила робоча група, яка складається з експертів-освітян, науковців, представників роботодавців і громадських організацій.

Розробка нового базового закону про освіту належить до пріоритетних завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України і Коаліційної угоди.

Перед учасниками слухань виступали Заступник Міністра освіти і науки України П. Б. Полянський, Президент Національної академії педагогічних наук України Т. Д. Кремень, перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О. В., ректор Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Губерський Л. В., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка В. О. Огнев’юк, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, голова Громадської ради освітян і науковців України С. М. Ніколаєнко, експерт Шведсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Ян Герчиньскі та експерт Європейської програми ТАІЕХ Ар’єн Дей.

На слуханнях виступили і вчені та науковці відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України Л.І. Паращенко д-р наук з державного управління, доцент як член робочої групи з підготовки законопроекту на тему «Розвиток приватної освіти як запорука забезпечення права на освіту та свободи вибору в освіті» та О.М.Онаць к.п.н, ст.. н. с., президент Асоціації шкіл України « Навчальний заклад як суб’єкт управління».

Результат: Комітет рекомендував Кабінету Міністрів України врахувати обговорені пропозиції під час розробки урядового закону «Про освіту». Виступи Паращенко Л.І. передано для публікації в матеріалах слухань.

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=65001&cat_id=44731


Повернення до списку