Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 25 червня 2015 року

Засідання вченої ради 25 червня 2015 року 26.06.2015

25 червня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалося питання: Про наукові звіти відділів Інституту педагогіки за І–ше півріччя 2015 р. З основною доповіддю виступив заступник директора Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Головко Микола Васильович.

Серед іншого рішенням вченої ради:

  • схвалено пропозицію відділу історії педагогіки про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника кандидату педагогічних наук Міхну Олександру Петровичу;

  • атестовано аспірантів Інституту педагогіки;

  • схвалено звіти докторантів Інституту педагогіки про виконання індивідуальних планів роботи за 2015 р.;

  • заслухано інформацію завідувача аспірантури про конкурс в аспірантуру і докторантуру;

  • рекомендовано до друку: науково-методичні журнали «Український педагогічний журнал» і «Комп’ютер у школі та сім’ї», збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника»;


Вручили медаль Миколи Дмитровича Ярмаченка д.пед.н., професору, дійсному члену НАПН України Вашуленку Миколі Самійловичу, к.пед.н., члену-кореспонденту НАПН України Мальованому Юрію Івановичу, д.пед.н., професору Топузову Олегу Михайловичу


Переглянути фото


Повернення до списку