Crossref Member Badge

ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду «Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів» на Миколаївщині

ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду «Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів» на Миколаївщині 24.06.2015

18–20 червня 2015 року на узбережжі Чорноморської коси, що на Миколаївщині в рамках Літньої школи освітян України працювала ІІІ Всеукраїнська школа методичного досвіду педагогів-суспільствознавців.  У межах співпраці між відділом суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагоги Миколаївщини та України долучилися до низки науково-методичних заходів із теми: «Суспільствознавча освіта в умовах сучасних цивілізаційних викликів».     

Із вітальною промовою до учасників звернулася Старєва А. М., к.пед.н., директор МОІППО, яка визначила цілі Літньої школи педагогів-суспільствознавців: розвиток  професійної компетентності учителів-суспільствознавців, реалізація їх творчого потенціалу в умовах глобалізаційних змін, визначення пріоритетних напрямів діяльності районних (міських) методичних об’єднань у 2015–2016 н. р. та вироблення рекомендацій щодо забезпечення якісної суспільствознавчої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Літня школа працювала за такими напрямами:

1. Шкільна суспільствознавчої освіта: європейські стандарти та пошуки нової методології навчання.

2. Проектування сучасних моделей навчальних занять з історії та суспільствознавства.

3. Контроверсійні питання змісту суспільствознавчої освіти.

4. Особливості організації навчально-виховного процесу у  2015/2016 навчальному році. Навчальне та науково-методичне забезпечення процесу навчання історії та правознавства.

5. Трансформація професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя історії та суспільствознавчих дисциплін у контексті системних інновацій в освіті.

6. Професійний розвиток педагогів-суспільствознавців в умовах глобалізаційних викликів.   

Наукову спільноту представляли співробітники відділу  суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та ВНЗ, автори підручників і навчальних програм. Серед них  О. І. Пометун, д.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України;  Н. М. Гупан, д.пед.н., професор; К. О. Баханов, д.пед.н., професор; І. І. Смагін, д.пед.н.; В. С. Власов, к.пед.н., Ю. Б. Малієнко, к.пед.н.; П. В. Мороз, к.пед.н.; Т. О. Ремех, к.пед.н.; Т. М. Смагіна, к.пед.н.;  І. П. Бондарук, к.пед.н.,  Сторчак Н.А., к.юр.н. та інші.

У роботі Школи взяли участь керівники районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та суспільствознавства, методисти районних методичних кабінетів (науково-методичних центрів), педагогічні та науково-педагогічні працівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі історії та суспільствознавства Миколаївської області (разом 120 осіб).

Упродовж трьох днів учасники Школи активно працювали у рамках академічних дискурсів, методичних діалогів, майстер-класів, навчальних тренінгів і практикумів, авторських майстерень і дискусійних панелей. Набуті ними знання і досвід поширюватиметься серед учнів і освітян Миколаївщини та будуть покладені в основу методичних рекомендацій з навчання дисциплін галузі «Суспільствознавство» у 2015/2016 навчальному році.

Екскурсія на Вітропарк в Очаківському районі Миколаївської області дозволила розширити знання гостей Миколаївщини про сучасні еко-енергетичні ресурси України, можливості їх розвитку в контексті проблем глобалізації та сталого розвитку нашої країни.

Учасники Школи зробили загальний висновок: «Середовище Літньої школи освітян України є унікальним за своїм призначенням, адже воно поєднало професійний розвиток вчителів, педагогічні комунікації та відпочинок на узбережжі Чорного моря».

Переглянути фото


Повернення до списку