Crossref Member Badge

Міжнародна наукова конференція «Загальносвітові тренди розвитку освіти та академічних досліджень»

20.06.2015

16-19 червня 2015 року в Софійському університеті, що є найстарішим вищим навчальним закладом Болгарії, названому на честь святого  Климента Охридського – одного з фундаторів слов'янської писемності, відбулася Міжнародна наукова конференція «Worldwide trends in the development of education and academic research»  («Загальносвітові тренди розвитку освіти та академічних досліджень»)

               1.jpg

Організаторами конференції виступили Болгарське товариство порівняльної освіти (м. Софія – Болгарія) та Міжнародний дослідницький центр «Наукове співробітництво» (м. Ростов-на-Дону – Росія).

Основна мета конференції полягала в залученні уваги до академічних дискусій про сучасні світові тренди в розвитку освіти та академічних досліджень.

Конференція стала своєрідною платформою для вчених з усього світу (а географія учасників була доволі різноманітна: Алжир, Австрія, Білорусь, Греція, Литва, Росія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Україна, Хорватія, Чорногорія тощо), де вони обговорили спільні для них проблеми освітнього, академічного та дослідницького характеру.

               2.jpg

          В рамках конференції було поставлено три актуальних завдання:

1. Розглянути нововведення різних країн в політиці та реформуванні шкільної освіти.

2. Означити подальші перспективи розвитку освіти.

3. Сформулювати різні підходи до проведення наукових досліджень в академічному середовищі.

 

     3.jpg

Від України в роботі конференції взяла участь – головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук – Назаренко Тетяна Геннадіївна.

                4.jpg

В своїй доповіді «Впровадження сучасних технологій навчання географії в практику школи» акцент був зроблений на те, що оскільки передати знання про ще не відкриті явища природи або навчити учнів конструювати і використовувати ще не існуючу техніку неможливо, лишається один шлях  –  сформувати пошуковий стиль мислення, прищепити інтерес і смак до пізнання та дослідження, розвивати можливість бачити і цінувати красу доказового міркування, навчити загальним закономірностям майбутньої діяльності, озброїти методами оволодіння і синтезу нових знань в будь-якій предметній області, створити широкий кругозір сучасного школяра.

                5.jpg

         Всі повнотекстові версії доповідей учасників Міжнародної конференції, опубліковані в електронному журналі PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, що індексується у WEB OFSCIENCE і видається ELSEVIER.


Повернення до списку