Crossref Member Badge

Круглий стіл «Speak Global – Go Global: англійська мова в системі середньої освіти»

Круглий стіл «Speak Global – Go Global: англійська мова в системі середньої освіти» 15.06.2015

9 червня в Українському Домі за ініціативи Національної Ради реформ відбувся круглий стіл «Speak Global – Go Global: англійська мова в системі середньої освіти». У його роботі взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, міжнародних організацій та дипломатичних місій, методисти, учителі англійської мови, директори спеціалізованих шкіл, ректори закладів післядипломної освіти, автори підручників з англійської мови. Також були присутніми співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України В.Г. Редько та старший науковий співробітник відділу О.С.Пасічник.

Роботу круглого столу очолила голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілія Гриневич. На початку обговорення з презентацією програми вивчення та популяризації іноземних мов виступив народний депутат України Мустафа Наєм. У ній він акцентував увагу на особливому статусі англійської мови як засобу міжнаціонального та міжкультурного спілкування.

Учасники круглого столу відзначили важливу роль, яку відіграють такі міжнародні організації, як Британська рада, Американська рада з міжнародної освіти, відділ з питань преси та культури Посольства США в Україні, а також британські видавництва щодо популяризації англійської мови, удосконалення програм з її вивчення, підвищення кваліфікації вчителів, забезпечення навчально-методичною літературою.

В Україні існує відповідна нормативна база та створені необхідні організаційні умови для вивчення іноземних мов у системі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, проте учасники окреслили ряд заходів, які потребують першочергової реалізації:

  • в структурі та змісті підготовки майбутніх учителів англійської мови (розроблення нових стандартів підготовки вчителя іноземної мови; реорганізація педагогічної практики та посилення методичного компонента підготовки майбутнього вчителя; офіційне пілотування експериментальної програми з методики навчання англійської мови «Шкільний учитель нового покоління», розробленої в рамках спільного проекту Міністерства освіти і науки та Британської ради в Україні);
  • в організації навчально-виховного процесу (збільшення годин на вивчення іноземних мов у школі; удосконалення методичних систем навчання іноземних мов; підготовка навчально-методичних  комплектів та забезпечення автентичності їх змісту; створення мотиваційних стимулів до вивчення іноземних мов);
  • - у післядипломній освіті вчителів іноземних мов (оновлення змісту післядипломної підготовки вчителів, забезпечення моніторингу якості цієї підготовки, запровадження механізмів  зацікавленості вчителів у безперервному професійному розвитку та підвищенні своєї кваліфікації).

Також було акцентовано увагу на недосконалості іспиту ЗНО з іноземних мов – вказувалося на необхідності наблизити його до міжнародних стандартів та доповнити його зміст і структуру завданнями з аудіювання та говоріння.    

Оскільки один такий захід із залученням представників освіти й науки, політиків та представників міжнародних організацій не в змозі вирішити усі проблеми іншомовної освіти, учасники круглого столу домовилися підтримувати постійний діалог з Національною Радою реформ та пропонувати власне бачення шляхів удосконалення іншомовної освіти в Україні.


Повернення до списку