Crossref Member Badge

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст»

VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст» 11.06.2015
     11 червня 2015 року в Інституті педагогіки відбувся VІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». Семінар організовано відділом порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України в рамках НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіти країн ЄС та США» (2015 – 2015) за підтримки партнерів – Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, а також Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У заході взяло участь понад 100 учасників з багатьох регіонів України, серед яких представники шкіл компаративістики з  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Тернопільського національного економічного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Львівського національного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Маріупольського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут, Національного університету «Києво-Могилянська академія» та інших закладів освіти. Цьогорічною інновацією стало встановлення on-line зв’язку з регіонами.

     Із вітальним словом до учасників семінару звернувся Олег Михайлович Топузов, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України, який наголосив на важливості порівняльних досліджень для модернізації національної педагогічної теорії і освітньої практики та солідного внеску відділу порівняльної педагогіки Інституту у цей процес.

     На пленарному засіданні з доповідями виступили Ольга Василівна Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України «Порівняльні/зарубіжні дослідження крізь призму історико-педагогічних підходів»; Людмила Прокопівна Пуховська, доктор педагогічних наук, професор, гол.н.с. лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України «Особливості порівняльних досліджень у сфері професійної освіти і навчання в Європі»; Оксана Адольфівна Заболотна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Проблеми класифікації досліджень освіти зарубіжжя»; Світлана Володимирівна Тезікова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Міжнародний проект: порівняльне дослідження, реформи в освіті, професійний розвиток».

     Олена Ігорівна Локшина, доктор педагогічних наук, завідувач відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України презентувала нові видання з порівняльної педагогіки. Це – колективна монографія відділу порівняльної педагогіки «Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах ЄС та США» (2014, «Педагогічна думка), хрестоматія «Порівняльна педагогіка: світоглядні орієнтири українських компаративістів» (2015, «Педагогічна думка); посібник «Порівняльна педагогіка» авторства М.М.Чепіль (2014, «Академвидав»); збірник тез семінару «Педагогічна компаративістика 2015» («Педагогічна думка»).

     Світлана Чуканова, координатор Американської бібліотеки імені В. Китастого у НаУКМА представила електронні ресурси бібліотеки НаУКМА на допомогу дослідникам з компаративістики, а Світлана Зозуля, вчений секретар відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського – ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

     На секційних засіданнях відбулася широка дискусія учасників семінару з питань, порушених на пленарному засіданні, як і обговорення перспектив подальшої співпраці спільноти українських компаративістів, за результатами обговорення прийнята Резолюція VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика 2015» «Про інтенсифікацію співробітництва українських педагогів-компаративістів».

Переглянути фото 

Резолюція VI Всеукраїнського науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст"

Переглянути матеріали збірника "Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст"

Переглянути матеріали збірника "Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст"

Переглянути матеріали збірника "Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст"

Повернення до списку