Crossref Member Badge

Засідання вченої ради 28 травня 2015 року

Засідання вченої ради 28 травня 2015 року 03.06.2015

28 травня 2015 року відбулося засідання вченої ради Інституту педагогіки НАПН України.

Розглядалися питання: Про досвід, стан та перспективи впровадження результатів наукових досліджень відділу навчання іноземних мов. З основною інформацією виступив керівник теми, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Редько Валерій Григорович.

За висновками комісії (Н.П. Дічек, Ю.О. Жук), сформульованими на підставі аналізу підготовлених науковими співробітниками матеріалів, вчена рада схвалила роботу відділу.

Серед іншого рішенням вченої ради:

  • рекомендовано до друку монографію докторантки ІІІ року навчання Першукової О.О. «Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» та Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році;
  • схвалено пропозицію відділу управління та економіки загальноосвітніми навчальними закладами про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника доктору педагогічних наук Осадчому І.Г. і кандидату педагогічних наук Онаць О.М.;
  • рекомендовано до друку науково-методичні журнали: «Українська мова і література в школі». – 2015. – №3. «Українська література в загальноосвітній школі». – 2015. – №5.
  • затвердженно тему кандидатських дисертацій: Шкатули Олександра Павловича – «Методика використання курсантами вищих навчальних закладів Інтернет-ресурсів в процесі навчання суспільствознавчих дисциплін»

 

Переглянути фото


Повернення до списку