Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання організаційних форм навчання у початковій школі в контексті компетентнісного підходу»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання організаційних форм навчання у початковій школі в контексті компетентнісного підходу» 27.05.2015

26 травня 2015 року в м. Переяслав-Хмельницький на базі Державного вищого навчального закладу Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Моделювання організаційних форм навчання у початковій школі в контексті компетентнісного підходу», яку організовано за планом роботи відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України з метою впровадження результатів наукового дослідження з планової теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі».

Мета конференції полягала в аналізі стану та перспектив розвитку початкової освіти на засадах компетентнісного підходу в умовах варіативності організаційних форм навчання.

З вітальним словом виступив ректор Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України Коцур В. П. Із напрацюіваннями співробітників Інституту педагогіки щодо форм і методів упровадження компетентнісного підходу присутніх ознайомила заступник директора Інституту педагогіки, кандидат педагогічних наук Засекіна Т. М.

На пленарному засіданні прозвучали доповіді провідних вчених у галузі дидактики початкової освіти, а саме: головного наукового співробітника відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Савченко О. Я. (Технологія моделювання уроку на компетентнісних засадах), головного наукового співробітника відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Бібік Н. М. (Навчально-методичний комплект як інноваційний ресурс початкової освіти).

Такий аспект проблематики конференції, як підготовка майбутніх учителів до моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів було висвітлено у доповідях професора кафедри педагогіки і методики початкової освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка МОН України, доктора педагогічних наук, професора Кодлюк Я. П. (Підготовка студентів до формування в молодших школярів уміння вчитися), доцента кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидата педагогічних наук Багно Ю. М. ( Підготовка педагогічних кадрів до роботи із дітьми з особливими потребами).

Досвідом роботи щодо ефективної організації навчальної взаємодії молодших школярів ділились вчителі початкової школи (Отечко Л. Г., учитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, учитель методист ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 та ін.)

Подальше обговорення проблем моделювання організаційних форм навчання на компетентнісних засадах з урахуванням специфіки навчальних предметів відбулось на секційних засіданнях:

1. Моделювання освітнього простору молодших школярів як дидактико-методична проблема.

2. Варіативність організаційних форм навчання предметів освітньої галузі «Мови і літератури».

3. Організаційні форми навчання математики.

4. Моделі організаційних форм навчання предметів «Природознавство» і «Я у світі».

5. Підготовка майбутніх учителів до моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів.

6. Психологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації організаційних форм навчання в контексті компетентнісного підходу.

За матеріалами конференції вироблено і прийнято методичні рекомендації щодо моделювання організаційних форм навчання у початковій школі на засадах компетентнісного підходу.


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО


Повернення до списку