Crossref Member Badge

До дня науки 25 травня 2015 року відбулося вручення перших премій імені видатних учених Інституту педагогіки науковим співробітникам Інституту педагогіки

25.05.2015

 DSC02230.JPG

Дні науки стали в Україні традиційним. Зазвичай у цей час проводяться наукові конференції й круглі столи з обговорення актуальних проблем розвитку наукової сфери, відбуваються виступи провідних вчених з популярними лекціями, виставки наукових досягнень, презентації інноваційних розробок, демонстрація науково-популярних фільмів тощо. В Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України до дня науки започатковано щорічний конкурс на здобуття Премії імені видатних учених Інституту педагогіки. Іменні премії присуджуються працівникам Інституту за:

  • вагомий внесок у розвиток педагогічної науки (за галуззю);

  • систематичне та якісне виконання планової науково-дослідної роботи та впровадження її результатів, що мають значний соціальний ефект;

  • активну участь в освітніх проектах, конкурсах науково-методичних і навчальних розробок, що ініціюються МОН України та НАПН України;

  • ефективну підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

  • організацію та проведення наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівнів; популяризацію результатів діяльності установи в зарубіжних наукових виданнях.

Іменною премією можуть бути нагороджені науковці та педагогічні працівники інших установ і закладів освіти за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки, активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію.

Премії імені видатних учених Інституту педагогіки встановлено за такими напрямами:

  • із загальної педагогіки й історії педагогіки – імені Якова Мамонтова;

  • з методик навчання – імені Семена Гончаренка;

  • з дидактики – імені Василя Помагайби.


111.png

25 травня 2015 року відбулося вручення перших премій науковим співробітникам Інституту педагогіки.


Премією імені Якова Мамонтова у номінації із загальної педагогіки й історії педагогіки за вагомий внесок у розвиток історико-педагогічних досліджень в Україні відзначено:

Сухомлинську Ольгу Василівну, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

Федяєву Валентину Леонідівну, проректора з наукової роботи Херсонського державного університету, завідувача кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки, доктора педагогічних наук, професора.


У номінації з дидактики премією імені Василя Помагайби відзначено:

Кизенка Василя Івановича, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України;

Осадченко Інну Іванівну, директора Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського


У номінації з методик навчання премію імені Семена Гончаренка отримали:

Пометун Олена Іванівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України,

Онаць Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, директор спеціалізованої школи ім. З. К. Слюсаренка № 41 з поглибленим вивченням англійської мови

Старєва Анна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


За активну співпрацю з Інститутом, участь у впровадженні результатів науково-дослідної роботи та їх популяризацію іменні премії отримали педагогічні колективи експериментальних навчальних закладів Інституту педагогіки НАПН України:

Київської гімназії східних мов № 1,

комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської міської ради,

Першої міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської обл.


ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО

Повернення до списку