Crossref Member Badge

Навчальний семінар «Інноваційні методи викладання різних предметів та позакласної роботи»

24.05.2015

18-20 травня 2015 року на базі Вінницької академії неперервної освіти та Вінницького обласного інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників було проведено навчальний семінар «Інноваційні методи викладання різних предметів та позакласної роботи», а також педагогічна майстерня «Хмарні технології як засіб розвитку логічної компетентності учнів в умовах профільного навчання».

1.jpg

В заході брали участь керівники районних (міських) методичних об’єднань вчителів географії та економіки, викладачі торгівельного та педагогічного коледжів м. Вінниці.

Перед учасниками з доповіддю на тему «Проблеми вибору профілю навчання» виступила доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України Назаренко Тетяна Геннадіївна. Під час доповіді було представлено підручник «Географія» для профільного рівня навчання за авторством О.М.Топузова, Т.Г.Назаренко, Л.В.Тименко.

2.jpg

Для громадського обговорення було представлено проект заходів щодо впровадження профільного навчання в старшій школі регіону на 2015-2020 рр. Крім цього було заявлено про те, що Міністерством освіти і науки запропоновано для громадського обговорення новий проект Концепції профільного навчання в старшій школі. Концепція визначає засади навчання, яке здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах на третьому рівні формальної освіти згідно з Міжнародним стандартом класифікації освіти – повна загальна середня освіта. Згідно з концепцією, суть профільного навчання полягає в якомога повнішому задоволенні і розвитку пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей учнів, їхніх освітніх потреб, зумовлених орієнтацією на майбутню професію і подальшими життєвими планами. Зміст профільного навчання містить інваріантний (спільний, однаковий для всіх учнів) і варіативний складники.

3.jpg

Концепцією також визначено, курси за вибором, які посідають особливе місце в структурі змісту профільного навчання, способи організації профільного навчання, а також умови реалізації Концепції. З проектом концепції профільного навчання можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за наступним посиланнямhttp://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1402388614/.


Повернення до списку