Crossref Member Badge

Всеукраїнський семінар «Шляхи підвищення якості іншомовної освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

21.05.2015

ИРПЕНЬ. МАЙ 2015 006.JPG

З 19 по 21 травня 2015 р. у м. Ірпіні відбувся Всеукраїнський семінар методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з теми: «Шляхи підвищення якості іншомовної освіти України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Ініціатором семінару були Міністерство освіти і науки України та Інститут педагогіки НАПН Україні.

20 травня 2015 р. у роботі семінару взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.

З доповіддю «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови у старшій школі: стан, виклики, перспективи профільного навчання іноземних мов» виступив Валерій Редько, завідувач відділу, який порушив питання профільного навчання іноземних мов на засадах компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів. Крім того, у своєму виступі він висвітлив особливості варіативного компонента змісту іншомовної освіти в старшій школі, важливим засобом якого є елективні курси.    

Надія Басай, науковий співробітник відділу, презентувала «Навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» і «Концепцію навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи», підготовлених науковими співробітниками відділу.

Під час панельної дискусії за участі представників ключових українських та зарубіжних видавництв обговорювалися питання якості сучасного підручника з іноземної мови. Учасники семінару обмінялися думками щодо актуальних проблем навчально-методичного забезпечення з іноземних мов учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

ИРПЕНЬ. МАЙ 2015 003.JPG

ИРПЕНЬ. МАЙ 2015 001.JPG


Повернення до списку