Crossref Member Badge

Регіональний науково-практичний семінар та обласний науково-практичний семінар директорів шкіл нового типу

21.05.2015

15–16 травня 2015 року на базі НВК «Нововолинська спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області» було проведено два семінари: регіональний науково-практичний семінар «Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для старшої школи» та обласний науково-практичний семінар директорів шкіл нового типу «Формування розвивального освітнього середовища навчального закладу на засадах компетентнісного підходу», в роботі яких узяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України і співробітники видавництва «Розумники» (м. Київ). Усього в заходах брали участь понад 60 осіб.

Обласний науково-практичний семінар директорів шкіл нового типу «Формування розвивального освітнього середовища навчального закладу на засадах компетентнісного підходу» проводився 15 травня    (10– 13 год.). Із вітальними словами звернулися  Богданович Ольга Іванівна, начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, Сапожніков Віктор Борисович, міський голова, Остапюк Микола Павлович, начальник управління освіти виконкому Нововолинської міської ради і Мороз Сергій Володимирович, директор НВК «Нововолинська спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області».

Наукові співробітники відділу навчання іноземних мов виступили на пленарному засіданні семінару з доповідями: «Тенденції розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти на засадах компетентнісної парадигми» (Редько В.Г., завідувач відділу); «Елективні курси як засіб профільного навчання іноземних мов учнів старшої школи» (Басай Н.П., науковий співробітник відділу); «Всеукраїнський проект «Розумники» – поєднання  новітніх ІКТ і електронних освітніх ресурсів задля ефективності навчання учнів початкової школи» (Кохан О.В., генеральний директор видавництва «Розумники» і Рогоза В.В. керівник науково-методичного відділу видавництва).

У другій половині дня 15 травня розпочалося пленарне засідання регіонального науково-практичного семінару «Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для старшої школи», організаторами якого були управління освіти виконкому Нововолинської міської ради Волинської обл., відділ навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України і НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської обл.», експериментальний навчальний заклад відділу.

Основними доповідачами на пленарному засіданні семінару були: 

Свиридюк Т.В., завідувач відділу гуманітарних дисциплін Волинського ІППО: «Упровадження в освітній простір варіативних моделей профільного навчання іноземних мов учнів старшої школи».

Редько В.Г., завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: «Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи : лінгводидактичний аспект».

Мороз С.В., директор НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області: «Упровадження елективних курсів у систему роботи НВК як напрям реалізації, принципів особистісно орієнтованого навчання та соціалізації учнів».

Басай Н.П., науковий співробітник відділу відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: «Місце і роль елективних курсів у навчанні іноземних мов учнів старшої школи».

Гешеліна Т.Б., методист німецької та іспанської мов ВІППО: «Навчально-методичне забезпечення елективних курсів з іноземних мов: стан і перспективи».

Ковтун С.З., заступник директора НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області: «Елективні курси у НВК як засоби реалізації ідей освіти для сталого розвитку».

Кохан О.В., генеральний директор видавництва «Розумники»: «Дидактико-методичні аспекти навчання іноземних мов учнів старшої школи за допомогою сучасних мультимедійних технологій».

Рогоза В.В., керівник науково-методичного відділу видавництва «Розумники»: «Використання мультимедійних засобів навчання під час проведення елективних курсів з іноземних мов».

Після пленарного засідання були проведені майстер-класи (фрагменти уроків) у старших класах із використанням тематичних модулів навчальних посібників елективних курсів з чотирьох іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька), підготовлених науковими співробітниками відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.  

Того ж дня відбулося секційне засідання «Елективні курси з іноземних мов як засіб розвитку особистості старшокласників відповідно до їхніх комунікативних намірів», на якому з доповідями виступили: Редько В.Г., завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України: «Зміст і функції текстів для читання у навчальних посібниках елективних курсів з іноземних мов: лінгвокультурологічний контекст».   Басай Н.П., науковий співробітник відділу: «Концепція навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів 10-11-х класів». Доповідачі та присутні поділилися своїми думками, роздумами, проблемами щодо порушеного питання.

16 травня учасники семінару обговорили фрагменти уроків і висловили свої пропозиції та побажання. На круглому столі «Зміст елективних курсів з іноземних мов: принципи, методи, способи, форми і засоби конструювання» (керівник – В.Г. Редько) відбулася широка дискусія з питань, порушених на пленарному і секційному засіданнях, а також із тематики круглого столу. У дискусії взяли участь наукові співробітники відділу навчання іноземних мов  Інституту педагогіки НАПН України, співробітники видавництва «Розумники» (м. Київ), учителі  іноземних мов мм. Нововолинська та Володимир-Волинського. 

Учасники семінару побували на щорічному шкільному «Балі олімпійців» – відзначенні призерів навчального закладу, переможців ІІІ і ІV етапів шкільних предметних олімпіад.  

Відбулося також обговорення плану подальшої співпраці наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України з адміністрацією та вчителями-експериментаторами НВК «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області».

Усі виступи наукових співробітників відділу на пленарних і секційному засіданнях, на круглому столі є формами впровадження науково-методичних положень, викладених у змісті навчально-методичного посібника «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів», «Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів» і «Концепції навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи», підготовлених й опублікованих у 2014 та 2015 рр. за результатами досліджень відділу.  

Переглянути фото


Повернення до списку