Crossref Member Badge

Обласний семінар директорів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

18.05.2015

На початку травня поточного року на базі Манявського навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради Івано-Франківської області відбувся обласний семінар директорів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, ініційований відділом сільської школи Інституту педагогіки НАПН України за темою “Теоретико-методичні засади організації профільного навчання в умовах освітнього округу”. Зміст роботи семінару тісно пов’язаний із завданнями та результатами першого етапу дослідження, що здійснюється відділом сільської школи за темою «Педагогічні засади організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості».

Учасників семінару привітали: Віра Мелешко , кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу сільської школи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Ігор Гаврилюк, начальник управління професійно-технічної, вищої освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Іван Дрогомирецький , начальник управління освіти, молоді та спорту Богородчанської районної державної адміністрації.

Семінар розпочався урочистою подією: Віра Василівна Мелешко вручила медаль Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України «Ярмаченка М.Д.» Келембет Людмилі Іванівні , старшому викладачеві кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; яка впродовж десяти років тісно співпрацює з відділом сільської школи Інституту педагогіки НАПН України, здійснюючи координацію експериментальної роботи в сільських загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківської області.

Робота семінару організовувалася відповідно до заздалегідь розробленої структурно-часової моделі, структурованої за такими модулями: організаційним, науково-методичним, практичним, підсумково-узагальнюючим.

Мета науково-методичного модуля передбачала ознайомлення з нормативно-правовим, інформаційним і матеріально-технічним забезпеченням та особливостями здійснення профільного навчання учнів в умовах освітнього округу директорів експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів та міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, ініційований відділом сільської школи Інституту педагогіки НАПН України.

З доповіддю на тему “Методологічні засади профільного навчання в освітньому окрузі” виступила Мелешко Віра Василівна, в якій акцентувала увагу на особливостях організації профільного навчання в старшій школі та ролі освітнього округу у здійсненні цього процесу у сільській місцевості.

Представлена нею модель організації профільного навчання в умовах освітнього округу сільської місцевості побудована на основі ідей та положень Концепції профільного навчання у старшій школі, інших нормативних документів, цілей та завдань програми досліджень, принципів мережевої взаємодії закладів – суб’єктів округу, варіативності, співробітництва. При цьому, на думку автора, мають бути враховані можливості опорної школи, ресурсного центру, МНВК, ПТНЗ (спільні проекти, програми), освітнього округу. Важливими є також вибір форм організації профільного навчання, в тому числі не традиційних (дистанційних, екстернатних, індивідуальних та ін..), що сприяють ширшому вибору навчальних програм та повнішому засвоєнню знань з предметів варіативної складової навчального плану..

Директор Манявського НВК Богдан Білусяк представив презентацію авторської моделі мережевої організації профільного навчання в освітньому окрузі, розробленої за рекомендаціями В.В Мелешко.

Мета практичного модуля: розкрити можливості використання форм організації профільного навчання старшокласників у складі НВК освітнього округу.

З огляду на це учасникам семінару запропоновано на вибір відвідати уроки профільного навчання та позакласні заняття з використанням різних форм навчальної діяльності.

В межах підсумково-узагальнюючого модуля відбувся науково-методичний діалог (за участі директорів МНВК) та круглий стіл (за участі директорів експериментальних ЗНЗ).

В центрі уваги директорів МНВК були питання організації профільного навчання й професійної підготовки старшокласників, зокрема: “Зміст та особливості організації профільного навчання й професійної підготовки старшокласників у складі НВК в умовах освітнього округу” (Любомир Вінтоняк, заступник директора з виробничого навчання Манявського НВК); “Традиційні та перспективні форми організації профільного навчання технологічного спрямування старшокласників в умовах профілізації школи” (Антон Іваночко, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ОІППО); “Сучасні проблеми діяльності МНВК та шляхи їх вирішення” (Орест Кондрат, відповідальний секретар регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів); “МНВК та проблеми професійної орієнтації учнів в освітньому окрузі” (Роман Вуйцік, головний спеціаліст відділу дошкільної і загальної середньої освіти департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА) та ін.

У науково-методичному діалозі взяв участь і виступив начальник управління професійно-технічної, вищої освіти та кадрової роботи департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ігор Гаврилюк.

В рамках роботи круглого столу науковці та директори експериментальних навчальних закладів обговорили проблеми, що пов’язані з регіональними особливостями та умовами профілізації старшої школи, висловили пропозиції щодо їх вирішення.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО Оксана Мариновська акцентувала увагу на особливостях організації й управління інноваційною діяльністю в освітньому окрузі (“Організація й управління інноваційною діяльністю в освітньому окрузі”). З цікавим повідомленням про організацію гурткової роботи з учнями з дистанційного та мобільного навчання виступила Лариса Сав’юк, кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного університету нафти і газу, голова ради громадської організації УФДМН (“Профільне навчання – основи робототехніки”). Старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського ОІППО Людмила Келембет акцентувала увагу на науково-методичному супроводі організації дослідно-експериментальної роботи в освітньому окрузі.

Учасники семінару подякували організаторам семінару, науковому керівнику Вірі Василівні Мелешко за надану можливість ознайомитися з методологічними засадами організації профільного навчання в освітньому окрузі та практичним втіленням моделі в Манявському освітньому окрузі, поділитися творчими напрацюваннями, обговорити невирішені проблеми, що пов’язані з організацією профільного навчання й професійною підготовкою старшокласників у навчальних закладах освітнього округу сільської місцевості.


DSC_3039.JPG

Зустріч учасників семінару колективом Манявського навчально-виховного комплексу Богородчанської районної ради Івано-франківської області 

DSC_3069.JPG

В ручення медалі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України «Ярмаченка М.Д.»  Келембет Людмилі Іванівні, старшому викладачеві кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за багаторічну співпрацю з відділом сільської школи Інституту педагогіки НАПН України та вагомий внесок у розвиток зв’язків науки та педагогічної практики.

DSC_3059.JPGDSC_3060.JPG

Виступ В.В. Мелешко, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача відділу сільської школи Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України “Методологічні засади профільного навчання в освітньому окрузі”.

DSC_3112.JPG

робота «круглого стола» за темою «Актуальні проблеми організації профільного навчання в освітньому окрузі»  (за участю директорів експериментальних ЗНЗ Івано-Франківської області ).

DSC_3077.JPG

Засідання гуртка «Історичне краєзнавство» на тему: «Презентація проектної роботи: «Карпатські дзвони. Відгомін віків»  (за участю настоятелів Хресто-Воздвиженського монастиря).


Повернення до списку